Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Gogołowice
Zobacz Sołectwo na mapie

Gogołowice są przykładem wsi o historycznym układzie ruralistycznym, co w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oznacza przestrzenne założenie  miejskie lub wiejskie zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.

Jeśli chodzi o rodzaj układu przestrzennego Gogołowice są wsią o charakterze ulicówki czyli wsi jednodrożnej o zabudowie rozciągniętej z budynkami znajdującymi się po obydwu stronach drogi. Od głównej drogi biegnącej przez wieś odchodzi kilka odnóg  ( drogi gruntowe, szutrowe, brukowe) przy których również wybudowane są domy.

W wykazie zabytków znajdującym się w urzędzie Miejskim jako obiekty zabytkowe ujęte są następujące nr nieruchomości : 3, 4, 6,8,9,13,15,24,29,31,32, 36, 36a, 34, 40. Dodatkowo do wykazu wpisany jest cmentarz ewangelicki znajdujący się na pd. od wsi. Cały obszar Gogołowic objęty jest strefą "B" ochrony konserwatorskiej, Strefą "E" ochrony konserwatorskiej ekspozycji, oraz strefą "OW" ochrony archeologicznej.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że w obrębie zespołu folwarcznego w Gogołowicach znajdował się zabytkowy spichlerz z muru pruskiego z 1800 roku, który niestety spłonął doszczętnie w wyniku podpalenia w roku 2001.
Do obiektów publicznych należą:  kaplica mieszcząca się w zabytkowym budynku mieszkalnym z lat 20/30 XX w, drewniana świetlica wiejska, która powstała w całości w czynie społecznym w latach 2005/2006.

Większość budynków mieszkalnych jest w dobrym stanie technicznym, choć  oczywiście zdarzają się również budynki wymagające remontów z uwagi na ubytki w elewacjach i pokryciach dachowych. Podobnie sprawa wygląda z budynkami gospodarczymi.
Materiałami budowlanymi wykorzystywanymi do budowy domów są między innymi : cegła, bloczki silikatowe, drewno ( do budowy więźb dachowych i elementów dekoracyjnych). Dachy przeważnie pokryte są blacho dachówką, ale również  dachówkami ceramicznymi  i  cementowymi.

Wiele osób posiada przydomowe ogródki warzywne i kwiatowe, częściej jednak takie ogródki można spotkać przy starszych budynkach. W obrębie nowszych zabudowań ich właściciele ograniczają się do nasadzeń krzewów ozdobnych i zakładania trawników. Podobnie jest z sadami. W Gogołowicach można naliczyć kilka skupisk drzew owocowych stanowiących przydomowe sady. Przeważają gatunki takie jak: jabłonie, śliwy i grusze. Spotkać można również drzewka brzoskwiń, czereśni i wiśni oraz krzewy czarnej porzeczki, malin i aronii.  W kilku ogrodach spotkać można drzewa leszczyny oraz orzecha włoskiego.
W obrębie wsi przy drodze prowadzącej do leśniczówki  znajdują się aleje składające się z kilkusetletnich okazałych dębów oraz aleje kasztanowców. W centralnym punkcie wsi znajduje się niewielki staw, spełniający niegdyś role zbiornika przeciwpożarowego, przez wiele lat był on zaniedbany, jednak w latach 2007/2008 został wyczyszczony i lekko pogłębiony. Obecnie wymaga ogrodzenia i, umocnienia brzegów oraz zagospodarowania terenu w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W przyszłości teren wokół stawu będzie miejscem wypoczynku zarówno turystów jak i samych mieszkańców. Tuż obok stawu rosną lipy drobnolistne, które obwicie kwitną każdego roku roztaczając wokoło wspaniały zapach i są obiektem częstych odwiedzin pszczół pracowicie zbierających z ich kwiatów nektar.

Intensyfikacja wszelkiego rodzaju działań w Gogołowicach / budowa nowych domów, remont i modernizacja obiektów publicznych, integracja mieszkańców i zacieśnianie więzi sąsiedzkich/ pozwala przypuszczać, że z każdym rokiem będzie można obserwować rozkwit wsi oraz wzrastający tym samym poziom satysfakcji i zadowolenia mieszkańców.

przyroda

zabytki

oferta

Sołtys
Ewa Kamińska
tel.: 797 993 924
e-mail: ewa-kaminska4@wp.pl
 
Rada Sołecka
Paweł Kucharczyk
Iwona Imiłowska
Rafał Procajło
Agnieszka Keller
Józef Szlachta

Chleb gogołowicki
Wanda i Jan Procjało
Gogołowice 9
tel.: 71 38 42 191

Gospodarstwo Rolne Hodowla Kóz
Urszula i Paweł Chudzińscy
Gogołowice 39
tel.: 71/38 42 222, 609 559 145, 693 394 284
e-mail: ewelina.chudzinska@gmail

A w tym miejscu już niebawem znajdzie sie wykaz osób i ich firm, oraz informacje czym się zajmują. Prosimy o chwilkę cierpliwości :-)

Administrator strony Gogołowic
Agnieszka Pająk
e-mail: pajenczynka@gmail.com
tel.: 512 119 269