Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Chojnik
Zobacz Sołectwo na mapie

 Nazwa topograficzna Chojnik pochodzi od drzew iglastych - choinek. Niemiecka nazwa podawana w źródłach to Hoing.
W XVI wieku miejscowość ta nazywała się Gogow i wtedy też należała do królewskich dóbr międzyborskich.

W późniejszym czasie wydzierżawiona została Hansowi Domizigowi. Po 1635 r. była we władaniu książęcym, w posiadaniu Jana Dietfelda von Dietmansdorfa.
W XVIII i XIX w. przynależała do dóbr Międzybórz, a po śmierci księcia Brunszwicko - Oleśnickiego Wilhelma w 1884 r. przeszła w ręce króla Saksońskiego Alberta.
W latach osiemdziesiątych XIX w. majątek Chojnik z folwarkiem Sobke wydzierżawił Ryszard Hoffman. Po podziale dóbr międzyborskich w roku 1885 część Chojnika z folwarkiem Sobke oraz przyległymi lasami stała się własnością Richarda v. Buddenbrocka, a następnie jego spadkobierców. W roku 1905 Chojnik odkupił Martin Biedermann, i odsprzedał Henrykowi Mankowskiemu.
Wkrótce, bo już w 1910 r., majątek Chojnik uległ likwidacji. Około roku 1905 wieś liczyła 697 mieszkańców. W latach osiemdziesiątych XVI w. w Chojniku znajdował się folwark, a także duża kuźnica żelaza, która dostarczała żelaza i szyn na budowę kolei w Międzyborzu.
Zgodnie z zapisami w opracowania D. Bojarczuka w 1785 r. w Chojniku funkcjonowały dwa folwarki i ewangelicka szkoła. Liczba mieszkańców wynosiła wówczas 323 osoby. Liczba ta ciągle wzrastała i w roku 1830 w całej wsi było już 61 domów i 546 mieszkańców.
Zespół folwarkowy, o którym była mowa wcześniej, położony był w centralnej części wsi, po zachodniej części drogi z Międzyborza i rzeki Młyńska Woda. Później uległ on gruntownemu przekształceniu w układzie kompozycyjnym i funkcjonalnym. W roku 1911 zespół folwarczny składał się z dziedzińca gospodarczego, ogrodu i szkoły folwarcznej.
W latach XX wieku w jego północno - zachodniej części został usytuowany zbór ewangelicki a obecnie kościół parafialny pod wezwaniem Chrystusa Króla.
W miejsce stodoły majątkowej w latach 1925 – 1926 wybudowano świątynię, a dom mieszkalny przebudowano w 1930 r. na plebanię. Miejsce budynku służby folwarcznej przy głównym wjeździe zajmował dom starców. Dziewiętnastowieczny budynek inwentarski, który wchodził w skład zabudowań folwarcznych został zaadoptowany na mieszkania, a w okresie powojennym na przedszkole i sale katechetyczną.
Do dnia dzisiejszego na terenie Chojnika znajdują się zabudowania folwarczne, będące we władaniu m.in. parafii (plebania), Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, gminy (budynek Organistówki) oraz w rękach prywatnych (budynek mieszkalny i stodoła).
Obecnie wieś zamieszkuje 320 osób. Na jej terenie oprócz szkoły podstawowej (klas 1 – 3), przedszkola, trzech sklepów spożywczo-przemysłowych i Wytwórnia Pasz Rolmark prężnie działają organizacje społeczne. Wśród nich na wyróżnienie zasługują: Ochotnicza Straż Pożarna z wieloletnimi tradycjami (rok powstania 1922 r.), Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Chojnik i Kuźnica Kącka.
 

przyroda

zabytki

oferta