Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera

2013

I miejsce

Dziadkowo

Sołectwo poczyniło ogromny postęp w tworzeniu oferty tematycznej, jest niezwykle aktywne w prezentowaniu swoich umiejętności, atutem sołectwa jest aktywność ludzi młodych, różnorodna oferta kulturalno – rekreacyjna. Silna integracja środowiska lokalnego i zaangażowanie partnerów zewnętrznych sprzyjają rozwojowi oferty wsi.


II miejsce

Łazy

Duży postęp rozwoju oferty wsi, różnorodna ofert kulturalno – rekreacyjna dla mieszkańców, przygotowanie profesjonalnych wyrobów rękodzielniczych, otwarte na współpracę z sąsiednimi sołectwami. Mnogość partnerów zewnętrznych wspierających sołectwo.


III miejsce

Ruda Milicka

Konsekwencja w realizacji oferty wsi tematycznej, dbałość o wygląd centrum spotkań mieszkańców. Zaangażowanie wielu partnerów. Modelowo prowadzona podstrona w serwisie www.aktywni.barycz.pl.

oraz

Granowiec

Postęp w realizacji tematu przewodniego, dotyczącego budowy oraz rozszerzania oferty wsi tematycznej, zwiększenie aktywności mieszkańców, nowi liderzy. Ciekawe inicjatywy, w tym projekty finansowane ze środków zewnętrznych, pozyskanych przez sołectwo, podejmowane we współpracy z wieloma partnerami. Wyróżnienie za pasję i optymizm w działaniu.


Wyróżnienie


Pakosławsko
Współdziałanie wielu grup w tworzeniu oferty wsi. Odkrywanie i wspieranie licznych talentów wśród mieszkańców sołectwa.

Bogdaj
Dobry start. Ogromne zaangażowanie w budowanie oferty wsi tematycznej opartej o zasoby historyczne oraz współdziałanie z lokalnymi partnerami.
 
Ruda Milicka
Wyróżnienie za wzorcowo prowadzoną stronę sołectwa w serwisie www.aktywni.barycz.pl – nagroda dla redaktora serwisu.