Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Łazy
Zobacz Sołectwo na mapie

Serdecznie zapraszamy do Łaz!

Łazy to jedna z najstarszych wsi w Dolinie Baryczy. Niegdyś zamieszkiwali tu bartnicy, może więc Łazy to historyczna kraina „mlekiem i miodem płynąca”?

Nazwa „Łazy” wywodzi się prawdopodobnie od średniowiecznego terminu określającego trzebieże leśne. Są to pola orne, które powstały przez karczunek lasu, a nie przez jego wypalenie. Drugie domniemane znaczenie pochodzi od nazwy wydeptanych ścieżek, tzw. „łazisk”, którymi chodzono.

Mijały lata i wieki, wydarzenia historyczne warunkowały pisownię nazwy wsi. I tak w 1498 r. nazywano Łazy Laszem, w 1939 r. Mittenwald - Łazy Poręba, Gross Lahse (Mittenwald Gr. Lahse) - Łazy Wielkie i Klain Lahse (Mittenwald Ober Lahse) Łazy Małe.

 

Położenie Wsi

Dziś Łazy słyną ze specyficznego klimatu, a to dzięki położeniu w samym sercu lasów Doliny Baryczy. Łazy są położone 188  m n.p.m. a  tuż za wioską leży najwyższy punkt w „Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy” - Gęślica 242 m n.p.m. Tutaj też znajduje się wydma paraboliczna - Babia Góra - utworzona przez dominujący wiatr, jest zwrócona ramionami na zachód, a bardziej stromym stokiem na wschód.


Trochę Historii

Choć trudno w to uwierzyć już w pradziejach (okres neolitu 4200 – 1700 r.  p.n.e.), dowodzi się, że istniały tu pierwsze formy osadnictwa. Badania archeologiczne pozwoliły na odkrycie m.in. cmentarzyska kultury łużyckiej (1400 - 300 r. p.n.e.), które wskazują, że przed przeszło dwoma tysiącami lat istniała tu obszerna osada. W późniejszych latach przez wieś przechodziła południowa granica dawnej kasztelanii milickiej. Łazy od 1212 r. przynależały do klasztoru trzebnickiego – jak to się stało? Córka Henryka I Brodatego Gertruda, wstępując do zakonu cysterek w Trzebnicy otrzymała wieś Łazy w swoim wianie. W tym okresie ludność Łaz trudniła się właśnie bartnictwem - jest to rodzaj pszczelarstwa leśnego. W miodzie również składano roczną daninę z 49 wiader tego cennego produktu, z ośmiu gospodarstw dziedzicznych na prawie polskim o nazwach Chwalówka, Czeszczyńska, Jakubówka, Krzyżanówka, Polówka, Szczodrówka, Wolyniówka; pozostawały one  na prawie polskim. Zakon otrzymywał 2719,15 litrów miodu rocznie.


Nasze Sołectwo

Sołectwo składa się z miejscowości: Łazy Wielkie, Łazy Małe oraz Łazy Poręba a zamieszkuje je około 550 mieszkańców. W Łazach Małych znajduje się kościół filialny wybudowany w latach 80-tych na miejscu starego cmentarza ewangelickiego z 1850 r. oraz świetlica wiejska, a także dawne kąpielisko, które przyciągało wielu gości. W Łazach Wielkich znajduje się remiza strażacka – zabytkowy budynek oraz dwa boiska: do piłki nożnej i do siatkówki. Boisko do siatkówki zostało wybudowane przez Gminę Krośnice w ostatnich dwóch latach, natomiast boisko do piłki nożnej powstało wiele lat wcześniej przy współpracy lokalnej społeczności, pomocy gminy oraz klubu sportowego ZKS POLAR – ŁAZY, którego drużyna była finansowana przez firmę POLAR produkującą sprzęt AGD.

 

Nasze osiągnięcia

W 2014 roku sołectwo Łazy zajęło 1 miejsce w konkursie "Najaktywniejsze sołectwo w Dolinie Baryczy"! 

W 2013 roku zajęliśmy 2 miejsce w tym konkursie, a rok wcześniej otrzymaliśmy wyróżnienie

Klub Edukacyjny "Łazanki" zajął w 2014 roku 1 miejsce w dwóch konkursach organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Roliczego we Wrocławiu - "Plakat co oznaczają symbole 4H" oraz "Ekologiczna ozdoba choinkowa".

Nasze Sołectwo uczestniczy w organizowanych przez gminę Krośnice konkursach:
- Najpiękniejszy wieniec dożynkowy - organizowany podczas Dożynek Gminnych - 1 miejsce w 2014  i 2011 roku, 2 miejsce w roku 2010, 2005
- Najładniejsze Sołectwo gminy Krośnice - 2 miejsce w 2011 i 2009 roku.

W 2009 roku zdobyliśmy 1. miejsce w Turnieju o Złotego Karpia.