Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Dziadkowo
Zobacz Sołectwo na mapie

 

Mogła miejscowość być miastem, ale się nim nie stała.

Wielkopolski książę nią władał, ale do czasu…

Nie zmieniło się miejsce lokacji wsi. I lasów w jej pobliżu

Jest szmat, choć już nie tyle jak w czasach , kiedy szlakiem, na

Którym leży, wędrowali kupcy i pielgrzymi.

I my zawędrowaliśmy do Dziadkowa. Tu w czasie cofamy się.

Szumi nadbarycka puszcza. W jej mateczniki pomyka grubszy zwierz, a i pomniejszy schronienia szuka, przed ludzmi uchodząc. Ci przy szlaku, ze Śląska na wielkopolską stronę wiodącym, pracują.

Lat minęło mało wiele. W kasztelańskim Miliczu od dawna życie kwitło. A wciąż przemyśliwano nad tworzeniem nowych osad przy szlaku rzeczonym (może to i bursztynowy był… albo jego odnoga…) Znalazł się zdatny zasądza i gdzieś koło połowy XIII wieku lokowano Dziadkowo. I tak przy najstarszej drodze przez ziemie nad ,,moczarowatą rzeką” Baryczą leżące nowa powstała. Mógł tędy biskup Otto z Barnbergu wędrować w zbożnym celu ewangelizację na Pomorze się wdając; mogli i pielgrzymi, gnący ku grobowi św. Wojciecha w Gnieżnie.

A w Dziadkowie? Wieś, stanowiąc rodowe dziedzictwo, przechodziła na kolejnych spadkobierców. Dziadek, dziedzina = spadek po dziadku, Dziadkowo. Taka ci etymologia nazwy jest wielce prawdopodobna. Piszę znawca naszej kultury i etymolog znakomity prof. A. Bruckler- ,,spadek po dziadzie, dziadku, był dziedziną, przechodził na pochodzących od jednego dziadka”. Może też mieć związek pochodzenie nazwy wsi ze słowem dział znaczącym dawniej - ,,część posiadłości komuś przypadająca; grzbiet wzgórza tworzący granicę”. Dziadkowo leży przecież na południowym skraju Wzgórz Cieszkowskich, noszących też miano Wzniesień Sułowsko- Krotoszyńskich. Pierwotna lokacja wiąże się zapewne z czasami największej akcji osiedleńczej na Śląsku (poł.XIII-XIVw.). Na terenach leśnych powstało wówczas dziesiątki wsi. Region liczył ich łocznie około 300.

Rok mamy 1266. Dnia 5 lipca biskup wrocławski Tomasz I zyskuje od księcia wielkopolskiego (1224-1279) Bolesława Pobożnego (wspomagał ks.Kondrada w walce z Bolesławem Rogatką) Dziadkowo w zamian za wieś Murzynowo koło Środy Wielkopolskiej. Czemuż tak? A no kościół wrocławski dążąc do usamodzielnienia się i utrzymania stanu posiadania w kasztelanii milickiej tworzył kompleks dóbr od południa ku północy wzdłuż dawnego traktu komunikacyjnego. Biskupią wsią stawszy się zyskało Dziadkowo prawa miejskie w 1267r. Nie stało się miastem ze względu na bardziej dynamiczny rozwój Milicz i Zdun. Biegły lata, wieś była dobrem kapituły wrocławskiej aż po rok 1358, kiedy to kasztelanię milicką sprzedano Konradowi I Oleśnickiemu. Zmienili się właściciele wsi, zmieniła przynależność parafialna Dziadkowa. W 1666r. należała do parafii w Miliczu, rozciągającej się wówczas na 16 km z południa na północ. Zapewne wchodziło w obręb parafii wymienionej w 1724r. podobnie jak pobliskie Rakłowice i Słabocin. W granicach parafii Cieszków było Dziadkowo w 1952r., w 1958r. powstała tu kaplica o pow. 100m kw w budynku należącym do L. Ryby. Z kaplicy tej- p.w. MB Częstochowskiej – korzystali wówczas, jak pisał ks. A. Mańka, parafianie z Dziadkowa, Grzebielina, Słabocina, Rakłowic i Jawora. Od 1979r. Dziadkowo nalerzy do parafii Pakosławsko.

Swego czasu (1850r.), będąc samodzielnym folwarkiem, stanowiło Dziadkowo część dóbr mniejszego wolnego panstwa stanowego Nowy Zamek - Wierzchowice. W imieniu właściciela Jana Henryka X Hochberga (pana na Książu) interesy w rzeczonym w.p.s.- jak pisze L.Kowalski – prowadził niejaki Geisler. Spośród mieszkańców XIX – wiecznego Dziadkowa niektórzy byli uzdolnieni artystycznie. W latach 1826-29 w orkiestrze F. Guhra z Milicza grał skrzypek Schnecke z interesującej nas wsi. Rok 1939. w Altenau ( ówczesna nazwa wsi) mieszka ponad 450 mieszkańców ( łącznie z przysiółkiem Rakłowice (Rackeldorf), ze sprawującym tu rządy Augustem Habuchtem. Czasy najnowsze – 2005 r. Dziadkowo to jedno z 17 sołectw gm. Cieszków . Obręb wsi liczy 4,39km kw, a ją samą zasiedla 285 mieszkańców (5.miejsce w gminie). Grunty orne na glebach bielicowych nalerzą do tzw. Kompleksu żytniego dobrego i bardzo dobrego. Jako wieś o średniowiecznym rodowodzie objęte jest Dziadkowo strefą obserwacji archeologicznej ,,OW’’.

    

Historia Dziadkowa została opracowana i napisana przez pana Edwarda Kańskiego dla gazety " Głos Milicza " formie artykułu " Alfabet wiosek ".

przyroda

zabytki

oferta

      Sołtys wsi

 Aniela Błaszczyńska

  Dziadkowo 21/1

 56-330 Cieszków  

tel. 713847842

kom.691765270

 Radny w Urzędzie Gminy w Cieszkowie

Marcin Mruk  

kom. 721143400

emai: marcin.mruk@interia.pl

Serwis redaguje:

Radosław Galewski 

kom.606657030

emai: radoslaw.galewski@onet.pl