Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Chynowa
Zobacz Sołectwo na mapie

 Wieś znana jest od 1395 roku. Krajobraz miejscowości jest dość szczególny, gdyż północna część Chynowej leży w Dolinie Baryczy, z kolei południowa na Wzgórzach Ostrzeszowskich. W miejscowości Chynowa wyróżnia się cztery charakterystyczne obszary, które przyjęły potoczne nazewnictwa: Chynowa-Lipie, Klady, Mały Borek oraz Kozia.

W południowej części wsi na wzniesieniu znajduje się kościół p. w. Św. Wawrzyńca wybudowany w latach 1936-1937 na miejscu drewnianego kościółka z 1651 roku. We wnętrzu kościoła znajdują się dwa ołtarze boczne z barokowymi mensami z około 1720 roku. Przed kościołem został wzniesiony pomnik papieża błogosławionego Jana Pawła II.

Tuż za kościołem - kierując się drogą w stronę cmentarza w miejscowości Bogufałów - znajduje się budynek Zespołu Szkół w Chynowej im. kard. Karola Wojtyły. Dyrektorem szkoły jest Pani Beata Szczypkowska. Bogato rozbudowana infrastruktura sportowa sali gimnastycznej oraz wielofunkcyjne boisko „Orlik” zachęca dzieci i młodzież jak również dorosłych do aktywności fizycznej i ruchowej.

Chynowa słynie z najstarszego obrzędu zrywania tzw. „Kaczora” w Południowej Wielkopolsce. Corocznie kultywowany regionalny obrzęd zrywania „Kaczora” przyciąga wielu gości i turystów.

Chynowa liczy około 1100 mieszkańców. Sołtysem wsi jest Pan Stanisław Gąsiorek. W Chynowej funkcjonuje organizacja Koła Gospodyń Wiejskich, z Panią Prezes Barbarą Kuroszczyk na czele. Od 2011 r. w miejscowości Chynowa działa także Stowarzyszenie „Zielona Dolina”.

Malowniczo ukształtowany teren miejscowości sprawia, że w ostatnich latach intensywnie rozwija się działalność agroturystyczna.

przyroda

zabytki

oferta

Sołtys
Stanisław Gąsiorek
Chynowa 88
tel.: 508 614 237

Stowarzyszenie "Zielona Dolina"
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Iwona Ratuszna
Chynowa 7
e-mail: stowarzyszenie.zielonadolina@op.pl

Zespół Szkół w Chynowej
Dyrektor Beata Szczypkowska
Chynowa 70A
tel.: 062 739 81 84

Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej
Przewodnicząca KGW
Barbara Kuroszczyk
tel. 062 739 81 71
e-mail: kgwchynowa@wp.pl