Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera

Wioski z pomysłem

Wioska z pomysłem = pomysł na wieś.

Pomysł na "pomysłową wieś" pojawia się w zadowolnych z wiejskiego życia,dumnych ze swojego miejsca zamieszkania, zintegrowanych i działających wspólnie społecznościach.  

„Wioski z pomysłem” często tworzone są w ramach różnych projektów, które wspierają lokalne społeczności w kreowaniu oryginalnego charakteru wsi, opartego na lokalnym potencjale – przyrodniczym, historycznym, kulturowym, ludzkim. Powstająca oferta ma na celu wyróżnienie się wsi, wykazanie odrębności, większe zintegrowanie mieszkańców oraz przyciągnięcie uwagi turystów, którzy mogą stać się źródłem dochodu dla mieszkańców.

 „Wioska z pomysłem” to dobry sposób na zacieśnienie więzi pomiędzy mieszkańcami, włączenie ich do wspólnych działań, spowodowanie, że chcą oni wspólnie spędzać czas w sposób pożyteczny i potrzebny dla wsi i wspólnoty. Bardzo często efektem tych działań są wspólne prace upiększające wieś (np. tworzenie miejsc rekreacji, odpoczynku, oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży, seniorów, wspólne świętowanie, wycieczki itp.).

„Wioski z pomysłem” działają w sposób „akcyjny”, mają pewną ofertę dostępną zarówno dla mieszkańców jak i ludzi z zewnątrz, po wcześniejszym umówieniu. Chwała tym wioskom, które działają również po zakończeniu projektu.

Kolejnym, bardziej zaawansowanym etapem są „wioski tematyczne”, gdzie w oparciu o ten sam potencjał -  przyrodniczy, historyczny, kulturowy, ludzki, powstaje atrakcyjna ale już komercyjna (odpłatna) i stale dostępna dla turystów oferta rekreacyjna lub edukacyjna, połączona z gastronomią i noclegami. Na przyjeżdżających do wsi turystów czekają profesjonalnie świadczone usługi, które pozwalają na atrakcyjne i oryginalne spędzenie zaplanowanego weekendu czy wręcz wakacji. „Wioska tematyczna” konkretna forma zarobku dla przedsiębiorczych mieszkańców, którzy finalnie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej a oferowane usługi, które dotąd były jedynie hobby, stają się również źródłem stałego dochodu.

Póki co w Dolinie Baryczy mamy do czynienia raczej z „wioskami z pomysłem”.  Mieszkańcy świetnie czując się w swoim towarzystwie już określili charakter swoich wsi.Zapraszamy grupy do Bukowic - wioski drewna, Rudy Milickiej - ptasiej wioski, Miłosławic - owocowej wioski, Granowca - wioski darów lasu, Potaszni - końskiej wioski, Przygodziczek - wioski przygody czy też Dziadkowa - wioski leśnych dziadów.

Mamy nadzieję, że wskutek zainteresowania turystów baryczańskimi wioskami z "pomysłu na wieś" powstanie konkretna, atrakcyjna oferta tematyczna.