Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Kaszowo
Zobacz Sołectwo na mapie

Witamy w Kaszowie!

W skład sołectwa Kaszowo wchodzą 4 piękne miejscowości: Kaszowo, Koruszka, Kaszowo pod Miliczem oraz Tomaszków.

Główną miejscowością sołectwa jest Kaszowo, o którym pierwsza wzmianka datowana jest na 1278 rok. Nazwa wsi pochodzi od imienia Kasz, którego współczesną formą jest Kazimierz. Około 1,5 km za wsią umiejscowione jest średniowieczne grodzisko nad Baryczą. Przez teren sołectwa do lat 90. przebiegała trasa kolejki wąskotorowej. Dziś pozostała po niej ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej, której inwestorem jest Powiat Milicki, a partnerem projektu Gmina Milicz. Codziennie przez naszą miejscowość przejeżdżają nią setki rowerzystów.
Na terenie sołectwa mieszka 340 mieszkańców (Kaszowo – 259, Koruszka – 59, Kaszowo pod Miliczem – 12 i Tomaszków – 10).

przyroda

zabytki

oferta

Sołtys
Anna Kolasa
Kaszowo
56-300 Milicz
tel.: 785 520 189
e-mail: kaszowo@milicz.pl
www.kaszowo.pl

Rada Sołecka
Danuta Mazur
Małgorzata Uszyńska
Witold Lenart
Marek Pawlik

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Kaszowo i Koruszka
Kaszowo 42
56-300 Milicz

Skład Zarządu
Anna Kolasa (prezes)
Tomasz Tyszkiewicz (wiceprezes)
Małgorzata Uszyńska (sekretarz)
Maciej Mazur (skarbnik)
Witold Lenart (członek)

Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS 23 grudnia 2011 r.