Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera

2012

I miejsce

Chojnik został nagrodzony za:

 • wzorową i wzorcową aktywność przez cały rok
 • partnerską współpracę podmiotów działającymi w sołectwie i gminie
 • żywiołowość i niesłabnący entuzjazm
 • rzekę pomysłów na wspólne projekty i działania
 • zaraźliwy optymizm i pogodę ducha liderów wiejskich
 • odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań
 • godną naśladowania umiejętność pracy z ludźmi
 • pomysł na wieś pachnącą choinką przez cały rok i konsekwencję w działaniu

 II miejsce

Ruda Milicka została nagrodzona za:

 • unikatową dbałość o miejsca wspólne
 • wielki wkład pracy i czasu w stworzenie pięknego centrum wsi, służącego mieszkańcom i turystom
 • pomysł na „ptasią” wieś i konsekwencję w działaniu
 • powołanie stowarzyszenia
 • sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i sponsorów
 • sukcesy w promocji sołectwa

 

III miejsce

Chynowa została nagrodzona za:

 • ponadprzeciętną aktywność mieszkańców
 • świetną współpracę sołtysa, rady sołeckiej, stowarzyszenia, OSP i KGW na rzecz wspólnych celów
 • prężnie działające nowo powstałe stowarzyszenie
 • optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów, zwłaszcza ludzkich
 • dbanie o pamięć historyczną i kultywowanie tradycji
 • podnoszenie umiejętności i budowanie specjalizacji wsi w oparciu o carving.

Wyróżnienia:

Pakosławsko zostało wyróżnione za:

 • zgraną, chętną do działania i pracy społeczność
 • aktywnie działające, wszechstronnie uzdolnione kobiety
 • chęć uczenia się i poszerzania horyzontów
 • kultywowanie tradycji i kultury dzięki prężnej działalności chóru Viatori

Dziadkowo zostało wyróżnione za:

 • zgraną, chętną do działania i pracy społeczność
 • aktywnie działające, wszechstronnie uzdolnione kobiety
 • chęć uczenia się i poszerzania horyzontów
 • kultywowanie tradycji i kultury dzięki prężnej działalności chóru Viatori

Łazy zostały wyróżnione za:

 • ambitny i bardzo udany start  
 • zawiązanie stowarzyszenia
 • dobrą współpracę mieszkańców w zakresie wytwarzania rękodzieła
 • ciekawy pomysł na  wieś i utożsamiane z nią produkty lokalne
 • dużą chęć i silną motywację do samorozwoju mieszkańców

Korzeńsko zostało wyróżnione za:

 • wyjątkową dbałość o posesje prywatne i miejsca wspólne
 • pięknie zaplanowany i wspólnie wykonany ekopark
 • dbałość o pamięć historyczną i kultywowanie tradycji
 • krzewienie kultury fizycznej i samodzielności wśród dzieci i młodzieży
 • współpracę międzypokoleniową
 • silnie umotywowaną aktywność i poczucie wspólnoty mieszkańców

Józef Łysikowski, redaktor strony Korzeńska, został wyróżniony za wzorowo i wzorcowo prowadzoną stronę sołectwa w serwisie www.aktywni.barycz.pl.