Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Pakosławsko
Zobacz Sołectwo na mapie

Historia Pakosławska - trwa od średniowiecza      

Dolinę Baryczy współtworzą dwie kotliny: Milicka i Żmigrodzka.

W ich rzeźbie terenu wyraźnie jest widoczne zróżnicowanie. Jego elementem są tworzące swoisty ciąg Wzgórza Cieszkowskie nazywane też Wzniesieniami Sułowsko-Krotoszyńskimi.

Wśród wzgórz z dziesięć wiosek – od Cieszkowa począwszy po Sułów – leży.

Wśród nich Pakosławsko. Wieś istniała już w pierwszej połowie XIV wieku. Zapewne nieprzypadkowo ją nazwano. Od wybranego na lokację miejsca o „mały krok” na wschód przebiegał szlak od Śląska ku Wielkopolsce wiodący najprostszą drogą przez milicki region prowadząca.

Kto Pakosławsko lokował? Jaka jest etymologacja (pochodzenie) nazwy?

Goedsche w pracy „Geschichte und Statistik des Militsch - Trachenberger Kreises” (1847) pisze, że nie wiadomo dlaczego wcześniej niż Bogislavitz nazwy Pakosławsko używano.

Znawca nadbaryckich dziejów osadnictwa Joseph Gottschalk w „Beiträge zur Rechts, Siedlungs und Wirtschaftsgeschichte des Kreises Militsch bis zum Jahre1648”(wyd. 1930) pisząc o Bogislavitz podaje wcześniej używane nazwy: Packoslawske, Pacoslawice, Pakislawiska, Pakoslawika. Dlaczego zatem Pakosławsko?

Znano w staropolszczyźnie imię (nazwisko) PAKOSZ. Ma ono niewątpliwie związek z dawnym przysłówkiem pak, znaczącym tyle co znowu – sugerującym więc powtarzanie. Pako – sław czyli ten który ciągle poszukuje sławy. Pakosz to poboczna forma wymienionego wyżej słowiańskiego imienia męskiego używanego tylko w polszczyźnie.

Pierwsza połowa XIV wieku.

Ordynariuszami diecezji wrocławskiej byli: bp Nankier (1326-1341) i bp Przecław z Pogorzeli (1342 – 1376). Który z nich mógł zlecić lokalizację Pakosławska? Wydaje się, że bliżej nam nieznanemu Pakoszowi zlecił zadanie Przecław z Pogorzeli. Tenże biskup w połowie rzeczonego stulecia pobierał dziesięcinę ze wsi, o której mowa. A Pakosz do herbowych się zaliczał. Pieczętował się herbem Jastrzębiec.

Na błękitnej herbowej tarczy widniało godło – złota podkowa na opak (!) – odwrócona – z krzyżem kawalerskim pośrodku. Nad tarczą widniał klejnot – jastrząb z dzwonkami złotymi u nóg, trzymający w prawej podniesionej nodze podkowę z krzyżem (taką samą jak na tarczy).

To ptak herbowy zdający się wyjaśniać charakter „naszego” Pakosza. Uznania i sławy zapewne szukał, chcąc być użytecznym władcy i ludziom. Herb Jastrzębiec znamy w 27 odmianach notowany jest od pierwszej połowy XIV wieku. Zatem Pakosławsko od Pakosza. A Bogislawiz (Bogislavitz)? Taka nazwa widnieje na Mapie Księstwa Oleśnickiego z Dominum Milickim i Sycowskim po 1750 roku, także na mapach z lat 1774, 1831, 1894/95, 1930. Właścicielami jej byli: biskupstwo wrocławskie do około 1360r., Książę Konrad I Oleśnicki (po 1360r.) władający Wolnym Państwem Stanowym Milicz Kurzbachowie (od 1494r.) Potem – od połowy XVIIIw. Puszerowie. Po nich pozostał we wsi pałac z 1787r. ( dane na ten temat w Służbach Ochrony Zabytków we Wrocławiu) z założeniem parkowym. W połowie XIX w. władali Pakosławskiem (Bogislavitz) von Maltzanowie. Wieś liczyła 15 zagród, 180 mieszkańców i jeden młyn wodny. Dalsi właściciele to: Teodor Schubert (od 1876r.), Fryderyk Schade (od 1890r.) Jerzy Lehman (1908-1937) – a po jego śmierci – żona Elza Lehman (1937 – 1945).

U progu II wojny światowej liczyło Pakosławsko (Altmühlgrund – stara posiadłość ziemska) 360 mieszkańców. Wśród nich było 4 Baumgartów, 4 Rauhutów, 4 Scheibelów. Aż 9 nosiło nazwisko Woidrehützke. Po wojnie przez kilka lat (jeszcze po 1950r) wieś nosiła miano Bogusławice. Świadczą o tym zapisy choćby na aktach nadania własności i innych dokumentach. Wróciła jednak średniowieczna nazwa Pakosławsko. I dobrze – bo o dawności wsi dowód daje.

 

Edward Kański 01.07.2013 r.

 

Herb Pakosza - Jastrzębiec

przyroda

zabytki

oferta

Sołtys wsi Pakosławsko

Agnieszka Maryjowska

Pakosławsko

e-mail: agnieszka.maryjowska@gmail.com


Radna w Urzędzie Gminy Cieszków:

Rozalia Kindrat


Pakosławsko 3

Tel: 699 185 867
email: rozakolczasta@o2.pl

Opiekun strony:

Monika Maryjowska

Pakosławsko

email: monikamaryjowska21@gmail.com