Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i nie tylko …

2012-11-30

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu pn.: „Zakup zestawu komputerowego, oprogramowania księgowego i szaf archiwizacyjnych, mających służyć stowarzyszeniom z gminy Przygodzice”, który realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. „Małych Projektów”, współfinansowany ze środków publicznych i Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Patronat nad całym tym przedsięwzięciem objęła Gmina Przygodzice. Spotkanie poprowadził Piotr Kryszczak oraz Dariusz Piechowiak, pracownicy Urzędu Gminy w Przygodzicach, zaangażowani w realizację wspomnianego projektu.

Program spotkania składał się z trzech etapów, a mianowicie:

  1. przedstawienie założeń projektu;
  2. prezentacja dobrych praktyk, które są stosowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Przygodzice;
  3. wykład na temat zasad i zalet zakładania stowarzyszeń.

Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, który powitał na wstępie wszystkich zgromadzonych, przedstawił ideę projektu jak też odpowiadał na zadawane pytania, uczestniczył aktywnie w dyskusjach, a na zakończenie podsumował całe spotkanie.

Wójt Gminy Przygodzice dostrzegł bardzo ważny problem, z którym borykają się niejednokrotnie stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy, a mianowicie kłopoty związane z prowadzeniem spraw księgowych w stowarzyszeniach. W odpowiedzi na to zorganizował fachowe doradztwo finansowe dla funkcjonujących stowarzyszeń, które de facto jest efektem tego projektu i będzie prowadzone przez pracownika Urzędu Gminy Przygodzice inspektora Roberta Czarnojańczyka. Konsultacje będą się odbywały w środy w godzinach popołudniowych w Chacie Regionalnej w Przygodzicach.

 

Podczas spotkania trzy stowarzyszenia, tj.: Towarzystwo Miłośników Przygodzic (prezentacja - Robert Kaczmarek), Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Bogufałów „Źródło Baryczy” (prezentacja - Jarosław Binkowski) oraz Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko-Ostrzeszowskiej „W siodle” (prezentacja - Jerzy Kątny), które w ramach wspomnianego projektu podpisały umowy dotyczące współpracy, miały okazję przedstawić korzyści płynące z bycia organizacją pozarządową.

Na spotkaniu obecna była również Pani Janina Wojtasiak, członek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi dla Wysocka Małego i Smardowa, która przedstawiła walory programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach którego owe stowarzyszenie wzięło udział w konkursie: „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Środki na ten cel pozyskano z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

 

W zorganizowanym spotkaniu uczestniczyły również nasze działaczki: Marta Gąsiorek (mieszkanka Chynowej) – członek Stowarzyszenia „Zielona Dolina” Chynowa oraz Karolina Walczybok (rodowita Chynowianka) – inicjatorka i koordynatorka realizowanych projektów: „Carving – przyjemność dla oka” oraz „Aktywne środy w Zielonej Dolinie”.

W ramach drugiej części spotkania nasze młode Stowarzyszenie „Zielona Dolina”, miało okazję pochwalić się skromnymi, ale jakże ważnymi dla społeczności lokalnej osiągnięciami.

Marta Gąsiorek zaprezentowała to, co dzięki zaangażowaniu społeczności wiejskiej udało się w tym roku wspólnymi siłami zrealizować. Swoją prezentację tematycznie odniosła do dwóch projektów, na które pozyskano środki: „Półkolonie dla dzieci i młodzieży wiejskiej z terenu Gminy Przygodzice” oraz „Aktywne środy w Zielonej Dolinie”. Realizacja pierwszego projektu możliwa była dzięki środkom pochodzącym z budżetu gminy Przygodzice, które przekazał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach. Z kolei środki finansowe na drugi projekt przyznało Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach Programu Działaj Lokalnie.

Realizacja wyżej wymienionych projektów w głównej mierze przebiegała w okresie wakacyjnym. W związku z tym dzieci i młodzież nie tylko w ciekawy sposób mogły spędzić wolny czas, ale również rozwinąć swoje zainteresowania, zintegrować się z rówieśnikami oraz podziwiać walory turystyczne i kulturowe okolicznych miejscowości. Prezentacja przygotowana przez Martę Gąsiorek zawierała zdjęcia, obrazujące efekty wspomnianych projektów. Na twarzach zgromadzonych na spotkaniu osób niejednokrotnie pojawiał się miły uśmiech, wywołany fotografiami roześmianych i szczęśliwych dzieci, które uczestniczyły w realizowanych przez nasze stowarzyszenie projektach.

Podczas prezentacji członkini Stowarzyszenia „Zielona Dolina” niejednokrotnie podkreślała szczególne znaczenie działalności organizacji Koła Gospodyń Wiejskich w Chynowej, które stało się istotną siłą napędową powstania lokalnego stowarzyszenia. Projekt pn. „ Carving – przyjemność dla oka” stał się impulsem, który tchnął w życie wsi.

Mijający rok był dla mieszkańców Chynowej rokiem ciężkiej pracy, ogromnego zaangażowania i jednocześnie miłych wrażeń. Sołectwo Chynowa było organizatorem wielu imprez, takich jak: Gminny Turniej Wsi, Zrywanie Kaczora, Dożynki Parafialne, jak też warsztatów z carvingu, które zostały przeprowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chynowej dla liderów wiejskich uczestniczących w konkursie na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy”.

 

Konkludując, trzeba przyznać, iż takiej formy spotkania dla organizacji funkcjonujących na terenie naszej gminy są jak najbardziej pożądane, gdyż nie tylko pełnią funkcję edukacyjną, ale też są bardzo budujące.

 

Marta Gąsiorek