Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Kaszowo ze strategią rozwoju

2012-11-02

Nasze hasło: Kaszowo po staremu i nowemu

Program odnowy wsi na lata 2011-2026

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO

1.  Zwiększenie integracji mieszkańców i więzi międzyludzkich.
1.1 Powrót do typowych miejsc integracji mieszkańców – ławka przed domem ( Kaszowo), huśtawka ( Koruszka). Ustawienie ławki/huśtawki przed każdym domostwem, zawieszenie huśtawek
1.2 Przeprowadzenie konkursu na najładniejszą ławkę/huśtawkę i jej otoczenie w sołectwie .
1.3. Założenie klubu filmowego w świetlicy - Kino dla najmłodszych i najstarszych
1.4 Budowa wiaty wielofunkcyjnej służącej integracji mieszkańców
1.5 Organizacja imprezy integracyjnej "Biesiadowanie nad potokiem"
1.6 Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców pod wiatą, w świetlicy i innych miejscach integracji mieszkańców.
1.7 Organizacja wspólnej wigilii  ze wspólnym kolędowaniem.
1.8 Zorganizowanie imprez tematycznych np. Biesiady Wiejskiej, Przegląd Kuchni Regionalnej - Festiwal Kaszy (nawiązanie do nazwy sołectwa), Festiwal Sera, imprez promujących zdrowa żywność i rzemiosło powstające we wsi
1.9. Rozbudowa strony internetowej: www.kaszowo.pl , bieżące aktualizowanie strony, dodawanie zdjęć z wydarzeń we wsi, z możliwością komentowania przez odwiedzajacych internautów;
1.10 Prowadzenie kształcenia dla dorosłych przy pomocy CKNOWK np jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe czy jak szukać skutecznie pracy.
1.11 Przegląd tradycji i zwyczajów polskich i niemieckich/ śląskich i ukraińskich.
1.12 Odbudowa tradycji Święta Plonów –  organizacja dożynek/ święta plonów  ze zwróceniem szczególnej uwagi na rożne rodzaje KASZY.

2. Odbudowa i zwiększanie  tożsamości regionalnej mieszkańców.
2.1 Organizowanie wycieczek krajoznawczych po Dolinie Baryczy, w okolicach Kaszowa i przysiółków.
2.2 "Odwiedziny u sąsiada" - rajd rowerowy do sąsiednich wiosek.
2.3 Wspólne warsztaty tematyczne np. artystyczne itd.

3. Utrwalenie  historii i tradycji wśród mieszkańców
3.1 Wydanie monografii (historii Kaszowa),
3.2 zorganizowanie wystawy starych i nowych fotografii Kaszowa,
3.3 zorganizowanie „kącika regionalnego” w świetlicy wiejskiej z eksponatami pochodzącymi ze zbiorów mieszkańców i izb regionalnych i lokalnych muzeów.
3.4 Opracowanie przewodnika historycznego w wersji papierowej i elektronicznej (ebook i audiobook).
3.5 Pokazy  rękodzieła np. malarskiego, rzeźbiarskiego, rzemieślniczego.

B. STANDARD  ŻYCIA

1. Poprawa infrastruktury technicznej we wsi i wokół wsi  
1.1. Remont drogi Kaszowo -  Milicz.
1.2. Remont drogi (utwardzenie) Koruszka- Milicz.
1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej .
1.4. Budowa chodnika.
1.5 Kapitalny remont świetlicy i wyposażenie pomieszczeń

Zwiększenie atrakcyjności życia/ mieszkania i pobytu mieszkańców i turystów.
2.1 Organizacja łowisk wędkarskich
2.2 Utworzenie miejsc sanitarnych koło wiat przy ścieżce rowerowej.
2.3 Budowa i zagospodarowanie placów zabaw w Kaszowie i Koruszce.
2.4 Stworzenie gospody wiejskiej z dobrym domowym klimatem
2.5 Utworzenie boisk sportowych  do aktywnego wypoczynku.
2.6 Ławka/huśtawka z hotspotem” – bezprzewodowy dostęp do internetu .

3. Stworzenie miejsc i oferty służących integracji mieszkańców.
3.1 Tablice kierunkujące do atrakcyjnych miejsc w centrum wsi ( informacyjne i witacze)
3.2 Prowadzenie wolontariatu i "pogotowia dla seniora".
3.3 Powstanie punktu opieki nad dziećmi.
3.4 Budowa wiaty integracyjnej i organizacja imprez

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Stworzenie szerokiej oferty  edukacyjno – kulturalno - sportowej dla mieszkańców i turystów:
1.1 Stworzenie pola namiotowego, campingowego, tramping na terenie Grodziska.
1.2 Powołanie grupy wędkarskiej.
1.3 Organizacja rajdu rowerowego z przeglądem sołectw – każdy z sołtysów będzie posiadał pieczątkę, którą będzie przybijał przejeżdżającym przez jego sołectwo rowerzystom na potwierdzenie ukończenia kolejnego etapu rajdu.
1.4 Ben Hur w Kaszowie - wyścigi zaprzęgów konnych.
1.5 „Zima w Kaszowie” - oferta rekreacyjna w postaci biegów narciarskich o całus  pani sołtys i organizacja innych  zabaw zimowych np. kulig.

D. BYT
1.  Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:

1.1 organizacja szkolenia np. prowadzenia małej firmy o specyfice wiejskiej, np. jaką działalność gospodarczą można prowadzić aby się ona opłacała  na wsi, jak wykorzystać potencjał wsi i jej możliwości.
1.2 Organizacja szkoleń dla gospodarstw rolnych prowadzących hodowle ras rodzimych i upraw tradycyjnych/ekologicznych ,a które mogłyby na tej podstawie założyć działalność pozarolniczą i czerpać dochody ze sprzedaży wyrobów i usług

2.  Promocja Kaszowa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i  zwiększenie rozpoznawalności wsi i jej  oferty.

2.1 Promowanie tradycyjnych wyrobów wiejskich np. w ramach Festiwalu Sera i zdrowej żywności
2.2 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wsi: pt. „Wszystko co kocham - Kaszowo":   
- wydanie pocztówek
-wspólne przygotowanie tablic informacyjnych (zebranie zdjęć, wydanie folderu, wystawa).
- wydanie talii kart z fotografiami Kaszowa
- internet, współpraca z lokalnymi firmami (oferty promocji na serwisie).
-promocja lokalnych rękodzielników i wytwórców

3. Promocja Kaszowa wśród potencjalnych nowych mieszkańców i turystów, adresatów oferty wsi
3.1. szkolenie i warsztaty z producentami i usługodawcami ze wsi . 3.2  stałej oferty produktów i usług rekreacyjno - turystycznych w stałej cenie
3.3 Wszelka promocja i rozpowszechnianie  wsi.
3.4 wspieranie wytwórców przez promowanie ich produktów w wszelkich możliwych miejscach.

4. Stworzenie pakietowego produktu turystycznego:
4.1. oferta kompletnej usługi turystycznej tj. wycieczka (piesza, rowerowa, konna), przygotowanie posiłków z wypiekiem chleba, wyrobem masła, sera itp, nocleg na bazie istniejących gospodarstw
- opracowanie spójnego systemu informacji: tablice informacyjne, oznaczenia, materiały promocyjne promujące produkt.

Sporządziła: Grupa Odnowy Wsi Kaszowo
Celina Balwar, Małgorzata Uszyńska, Anna Kolasa, Piotr Lech, Władysław Wawrzyniak