Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Nasza strategia: Kaszowo po staremu i nowemu

2012-11-02

Program odnowy wsi na lata 2011-2026

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO

1.  Zwiększenie integracji mieszkańców i więzi międzyludzkich.
1.1 Powrót do typowych miejsc integracji mieszkańców – ławka przed domem ( Kaszowo), huśtawka ( Koruszka). Ustawienie ławki/huśtawki przed każdym domostwem, zawieszenie huśtawek
1.2 Przeprowadzenie konkursu na najładniejszą ławkę/huśtawkę i jej otoczenie w sołectwie .
1.3. Założenie klubu filmowego w świetlicy - Kino dla najmłodszych i najstarszych
1.4 Budowa wiaty wielofunkcyjnej służącej integracji mieszkańców
1.5 Organizacja imprezy integracyjnej "Biesiadowanie nad potokiem"
1.6 Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców pod wiatą, w świetlicy i innych miejscach integracji mieszkańców.
1.7 Organizacja wspólnej wigilii  ze wspólnym kolędowaniem.
1.8 Zorganizowanie imprez tematycznych np. Biesiady Wiejskiej, Przegląd Kuchni Regionalnej - Festiwal Kaszy (nawiązanie do nazwy sołectwa), Festiwal Sera, imprez promujących zdrowa żywność i rzemiosło powstające we wsi
1.9. Rozbudowa strony internetowej: www.kaszowo.pl , bieżące aktualizowanie strony, dodawanie zdjęć z wydarzeń we wsi, z możliwością komentowania przez odwiedzajacych internautów;
1.10 Prowadzenie kształcenia dla dorosłych przy pomocy CKNOWK np jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe czy jak szukać skutecznie pracy.
1.11 Przegląd tradycji i zwyczajów polskich i niemieckich/ śląskich i ukraińskich.
1.12 Odbudowa tradycji Święta Plonów –  organizacja dożynek/ święta plonów  ze zwróceniem szczególnej uwagi na rożne rodzaje KASZY.

2. Odbudowa i zwiększanie  tożsamości regionalnej mieszkańców.
2.1 Organizowanie wycieczek krajoznawczych po Dolinie Baryczy, w okolicach Kaszowa i przysiółków.
2.2 "Odwiedziny u sąsiada" - rajd rowerowy do sąsiednich wiosek.
2.3 Wspólne warsztaty tematyczne np. artystyczne itd.

3. Utrwalenie  historii i tradycji wśród mieszkańców
3.1 Wydanie monografii (historii Kaszowa),
3.2 zorganizowanie wystawy starych i nowych fotografii Kaszowa,
3.3 zorganizowanie „kącika regionalnego” w świetlicy wiejskiej z eksponatami pochodzącymi ze zbiorów mieszkańców i izb regionalnych i lokalnych muzeów.
3.4 Opracowanie przewodnika historycznego w wersji papierowej i elektronicznej (ebook i audiobook).
3.5 Pokazy  rękodzieła np. malarskiego, rzeźbiarskiego, rzemieślniczego.

B. STANDARD  ŻYCIA

1. Poprawa infrastruktury technicznej we wsi i wokół wsi  
1.1. Remont drogi Kaszowo -  Milicz.
1.2. Remont drogi (utwardzenie) Koruszka- Milicz.
1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej .
1.4. Budowa chodnika.
1.5 Kapitalny remont świetlicy i wyposażenie pomieszczeń

Zwiększenie atrakcyjności życia/ mieszkania i pobytu mieszkańców i turystów.
2.1 Organizacja łowisk wędkarskich
2.2 Utworzenie miejsc sanitarnych koło wiat przy ścieżce rowerowej.
2.3 Budowa i zagospodarowanie placów zabaw w Kaszowie i Koruszce.
2.4 Stworzenie gospody wiejskiej z dobrym domowym klimatem
2.5 Utworzenie boisk sportowych  do aktywnego wypoczynku.
2.6 Ławka/huśtawka z hotspotem” – bezprzewodowy dostęp do internetu .

3. Stworzenie miejsc i oferty służących integracji mieszkańców.
3.1 Tablice kierunkujące do atrakcyjnych miejsc w centrum wsi ( informacyjne i witacze)
3.2 Prowadzenie wolontariatu i "pogotowia dla seniora".
3.3 Powstanie punktu opieki nad dziećmi.
3.4 Budowa wiaty integracyjnej i organizacja imprez

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Stworzenie szerokiej oferty  edukacyjno – kulturalno - sportowej dla mieszkańców i turystów:
1.1 Stworzenie pola namiotowego, campingowego, tramping na terenie Grodziska.
1.2 Powołanie grupy wędkarskiej.
1.3 Organizacja rajdu rowerowego z przeglądem sołectw – każdy z sołtysów będzie posiadał pieczątkę, którą będzie przybijał przejeżdżającym przez jego sołectwo rowerzystom na potwierdzenie ukończenia kolejnego etapu rajdu.
1.4 Ben Hur w Kaszowie - wyścigi zaprzęgów konnych.
1.5 „Zima w Kaszowie” - oferta rekreacyjna w postaci biegów narciarskich o całus  pani sołtys i organizacja innych  zabaw zimowych np. kulig.

D. BYT
1.  Podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej:

1.1 organizacja szkolenia np. prowadzenia małej firmy o specyfice wiejskiej, np. jaką działalność gospodarczą można prowadzić aby się ona opłacała  na wsi, jak wykorzystać potencjał wsi i jej możliwości.
1.2 Organizacja szkoleń dla gospodarstw rolnych prowadzących hodowle ras rodzimych i upraw tradycyjnych/ekologicznych ,a które mogłyby na tej podstawie założyć działalność pozarolniczą i czerpać dochody ze sprzedaży wyrobów i usług

2.  Promocja Kaszowa jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i  zwiększenie rozpoznawalności wsi i jej  oferty.

2.1 Promowanie tradycyjnych wyrobów wiejskich np. w ramach Festiwalu Sera i zdrowej żywności
2.2 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wsi: pt. „Wszystko co kocham - Kaszowo":   
- wydanie pocztówek
-wspólne przygotowanie tablic informacyjnych (zebranie zdjęć, wydanie folderu, wystawa).
- wydanie talii kart z fotografiami Kaszowa
- internet, współpraca z lokalnymi firmami (oferty promocji na serwisie).
-promocja lokalnych rękodzielników i wytwórców

3. Promocja Kaszowa wśród potencjalnych nowych mieszkańców i turystów, adresatów oferty wsi
3.1. szkolenie i warsztaty z producentami i usługodawcami ze wsi . 3.2  stałej oferty produktów i usług rekreacyjno - turystycznych w stałej cenie
3.3 Wszelka promocja i rozpowszechnianie  wsi.
3.4 wspieranie wytwórców przez promowanie ich produktów w wszelkich możliwych miejscach.

4. Stworzenie pakietowego produktu turystycznego:
4.1. oferta kompletnej usługi turystycznej tj. wycieczka (piesza, rowerowa, konna), przygotowanie posiłków z wypiekiem chleba, wyrobem masła, sera itp, nocleg na bazie istniejących gospodarstw
- opracowanie spójnego systemu informacji: tablice informacyjne, oznaczenia, materiały promocyjne promujące produkt.

Sporządziła: Grupa Odnowy Wsi Kaszowo
Celina Balwar, Małgorzata Uszyńska, Anna Kolasa, Piotr Lech, Władysław Wawrzyniak