Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Godnowa
Zobacz Sołectwo na mapie

Godnowa leży o 6 km na północny-wschód od Milicza w obniżeniu Grabownickim, na wys. 110 m n.p.m. Wieś w miarę zabudowy stawała się typową łańcuchówką.

Z dziejów Godnowej:
4200 - 1700 p.n.e. (epoka kamienia)
1700 - 650 p.n.e. (epoka brązu)
570 - 1250 wczesne średniowiecze. Z tych czasów odkryto ślady osadnictwa w rejonie wsi.
Przed 1590 r. - Kurzbachowie (władali wolnym państwem stanowym Milicz od 1494 po 1590) lokują wieś w ramach prowadzonej akcji kolonizacyjnej.
XVII w.- Godnowa należy do mniejszego wolnego państwa stanowego Nowy Zamek (Reichenbachów później Hochbergów).
1619 - Urbarz wymienia zagrodników skupionych wokół folwarku
1636 - Godnowa zapisana w rejestrach parafii w Miliczu
1720 - we wsi istniała szkoła ewangelicka
1825 - na rzecz w/w szkoły z kapitału pozostawionego przez niejakiego Borasza, odpisywano różne oprocentowanie i przeznaczano je - jak podaje Goedsche - na zakup szkolnego wyposażenia dla uczniów.
ok.1850 r. - zabudowę wsi współtworzy 28 budynków mieszkalnych. Zasiedla wieś około 220 mieszkańców.
1939 r. - Gmina Amwald liczy 254 mieszkańców z burmistrzem Jagelem.
1969 r. - Budynek dawnej szkoły adaptowano na kaplicę. Nadano jej wezwanie św.Józefa Robotnika.
2011 - powstaje stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji mieszkańców "Godnowa PrzyLesie".

Modyfikacje nazwy wsi:
1619 r. - Godinof
1632 r. - Godinowa
1654 r. - Godnof
1753 r. - Godenowe
1787 r. - Goidinowe
1937 - 1945 r. - Amwald
po 1945 - Godnowa

Etymologia (pochodzenie nazwy wsi):
Godnowa - god + nowa - nowa wieś w stosownym (nowym) roku założona

przyroda

zabytki

oferta

Sołtys:
Andrzej Kątnik
tel.: 785 925 520

Rada Sołecka:
Agnieszka Małańczak
Arkadiusz Makowiecki
Tomasz Soliński