Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Z kart historiiPrzygodziczki są jedną z najmłodszych miejscowości w Gminie Przygodzice. Miejscowość znajduje się na obszarze, gdzie osadnictwo rozwijało się już wczasach prehistorycznych, czyli kilka tysięcy lat p.n.e. We wczesnym średniowieczu wykształciła się na tym terenie organizacja terytorialna - opole Kotłów. W Kotłowie znajdowało się centrum życia religijnego (najpierw pogańskiego), administracyjnego i gospodarczego. Nazwa wsi związana jest z przygodą księcia wielkopolskiego Przemysława II. W czasie łowów ukryty w zagajniku książę oczekiwał zwierzyny. Kiedy poruszył się, w jego kierunku pomknęła strzała wypuszczona z łuku rycerza Tarscina (lub Tarcina) przypuszczającego, że tam właśnie ukryty jest zwierz. Szczęście sprzyjało obu. Niecelny strzał nie spowodował śmierci księcia, który z kolei okazał łaskawość rycerzowi, a nawet obdarował go ogromnym majątkiem, na który składały się pola, łąki, jeziora i lasy oraz folwark Ostrów. Szczęśliwy Tarscin, aby upamiętnić przygodę, kazał pobudować na prawym brzegu Baryczy zamek obronny i gród, któremu dał nazwę Przygodzice. Nazwa "Przygodziczki" jednoznacznie kojarzy się z nazwą "Przygodzice", czyli pochodzi od nazwy miejscowości, która stanowiła od XVI wieku centrum dużego majątku. Prawdopodobnie do wieku XVIII Przygodziczki były pustkowiem zamieszkałym przez kilka rodzin, nie nosiło ono jednak żadnej nazwy. Obszar ten należał do tzw. dóbr przygodzickich, których właścicielami byli Radziwiłłowie. Według przekazu mieszkańców, Przygodziczki powstały jako wieś w pierwszej połowie XIX wieku na poprzednim pustkowiu poprzez osiedlenie grupy mieszkańców pochodzących z Przygodzic w wyniku uwłaszczenia chłopów. W XIX wieku w celu odróżnienia od Przygodzic, administracja niemiecka nazwała je Małymi Przygodzicami, a same Przygodzice - Wielkimi Przygodzicami. Podczas zaborów występowały też w języku niemieckim jako "Klein Pschygodzschitz". Sama nazwa Przygodziczki powstała stosunkowo późno. Nie ulega natomiast wątpliwości, że miejscowość rozrastała się bardzo szybko, o czym może świadczyć przyrost liczby mieszkańców.
Przygodziczki początkowo należały do parafii kotłowskiej, następnie od 1920 roku do parafii chynowskiej. W latach 70-tych XIX w. powstała szkoła (1874 ?). W latach 80-tych XIX w. w Przygodziczkach mieszkało 275 ludzi w 37 domach. Do okręgu Przygodziczki należały ponadto pustkowia: Klady (77 mieszkańców w 8 domach), Jezioro (82 mieszkańców w 11 domach) i Staś. Wszystkich mieszkańców w okręgu było 451, w tym 327 katolików i 124 protestantów. Z Jeziora pochodził wybitny historyk Andrzej Wojtkowski (1891-1975) - profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.
W okresie międzywojennym i kilka lat po II wojnie światowej Przygodziczki były gromadą, do której należały: wieś Przygodziczki, osada Jezioro i leśniczówka Klady. Podczas II wojny światowej Niemcy osiedlali w Przygodziczkach na gospodarstwach Polaków osadników niemieckich m.in. znad Morza Czarnego, którzy pod koniec wojny opuścili wieś. Powstała 55 lat temu Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodziczkach jest jedną z organizacji, w których mieszkańcy wykazują swoją dużą aktywność.Tekst źródłowy: Edmund Radziszewski