Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Walory przyrodnicze naszej wsiPrzygodziczki położone są w pasie Nizin Środkowowielkopolskich, będącego częścią spiętrzonych moren zlodowacenia warciańskiego. W rejonie tym znajduje się najwyższy punkt bezwzględny na terenie Gminy Przygodzice wynoszący 197,5 m npm. Wieś usytuowana jest w zaciszu z dala od głównych dróg i zgiełku. Wioska Przygody charakteryzuje się wieloma szlakami pieszymi, rowerowymi i konnymi. Przez wieś przepływa lewostronny dopływ Baryczy rzeka Rogusza. Źródło rzeczki znajduje się we wschodniej części na granicy z pobliskim Kotłowem. W miejscowości znajdują się również niewielkie stawy, niektóre są zarybione. Okoliczne lasy to głównie bory sosnowe, wzdłuż Rogusznej ciągnie się pas lasów jesionowo-olsowych, a w małych dolinkach wykształciły się olsy. Średni wiek drzewostanów wynosi 50-55 lat. Głównym gatunkiem jest tutaj sosna pospolita, która zajmuje ok 95,7 % powierzchni. W znacznie mniejszych ilościach występuje: olsza - 3%, brzoza - 2,4%, dęby 0,9%. 
Ponadto obszar wsi cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Okolice miejscowości to nieskażone środowisko naturalne, zróżnicowany krajobraz, kompleksy leśne i stawy rybne. Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, związane z występowaniem rozległych obszarów leśnych oraz interesująca flora i fauna tego rejonu, stanowią wspaniałe zaplecze wypoczynkowe, edukacyjno-ekologiczne i klimatyczne. Przygodziczki słyną z bogatego grzybobrania i wysypu jagód czarnych oraz w mniejszej ilości borówek. W Leśnictwie Klady można spotkać spore siedliska zwierząt, które są dokarmiane w okresie zimowym. Dzieci i dorośli wiernie wspierają opiekuna naszych leśnych zwierząt pana Jerzego Kątnego corocznymi zbiórkami żołędzi, kasztanów i tym, kto co może podarować. Na uwagę zasługują w szczególności znajdujące się w okolicy Przygodziczek obszary chronione, m.in. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, utworzony w 1996 roku, w celu zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych.