Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Zebranie wiejskie

2014-04-13

Podczas  zebrania  Pani sołtys złożyła sprawozdanie z  wykorzystania funduszu sołeckiego w roku 2013,który opiewał na kwotę  12 631  zł .  Kwota bazowa funduszu została przeznaczona na przygotowanie  projektu wiaty  oraz na zakup  elementów drewnianych potrzebnych do  jej postawienia. Pozostała część funduszu została wydatkowana na zorganizowanie Dożynek i   Mikołaja dla dzieci. W pozostałej części zebrania   omówiono plan działalności na rok 2014.
Na ten rok zaplanowano   postawienie  wiaty  przed  świetlicą , remont kaplicy , odnowienie stawu i ogrodzenie placu zabaw.   Trzy wnioski w ramach inicjatywy lokalnej  zostały rozpatrzone pozytywnie.
Na remont stawu  przyznano nam kwotę  9.200 
Na ogrodzenie  placu zabaw  przyznano kwotę 8.500 zł 
Na kaplicę   przyznano kwotę 7. 400  zł
Pan i Sołtys  zwróciła uwagę,  że  wszystkie te inwestycje muszą   być  wykonane w ramach   czynów społecznych z pełnym wykorzystaniem umiejętności mieszkańców,  tylko  niektóre  zadania będą wykonywane przez fachowców . Kwoty, które zostały przyznane  będą wydawane na  materiały . Podkreśliła  również, że   przed rozpoczęciem prac  zostanie  ustalony  dokładny harmonogram prac i plan działania,  co przyczyni się  w dużej mierze  do  sprawnego  zakończenia zadań.
Ponadto podczas zebrania zaproponowała  udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ,  pod nazwą „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” 2014,  przedstawiając  cele  Konkursu  - mieszkańcy wyrazili aprobatę i podjęto uchwałę o przystąpieniu do Konkursu. Na   osobę  odpowiedzialną za redagowanie strony jednogłośnie wybrano  Agnieszkę Pająk.