Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Staw Gadzinowy Duży i Gadzinowy Mały

2012-04-01

Idąc od strony Milicza w kierunku Sulmierzyc przy końcu wsi skręcamy w prawo(koło kaplicy).Po przebyciu około 200 metrów, znajdziemy się nad stawem Gadzinowym Dużym.Kilkadziesiąt metrów dalej po prawej stronie ukaże nam się Gadzinowy Mały.

Stawy te (Gadzinowy Duży i Mały) istnieją już kilkaset lat a ostatni gruntowny remont - polegający na pogłębieniu i likwidacji rozległych szuwarów przechodził w 1971 roku. Uformowano wtedy liczne suche, o podłużnym kształcie wyspy ziemne, które dziś porośnięte są gęstą roślinnością. Wówczas też podwyższono groble stawu i odcięto sąsiednie, podmokłe łąki z ostatnimi w tej okolicy lęgowiskami chronionych ptaków błotnych - rycyków i krwawodziobów. Obecnie nadmiar wody z pól uprawnych, które są położone przy zbiorniku, odprowadza tzw. rów opaskowy, biegnący po zewnętrznej stronie grobli.
W pobliżu rosną różne gatunki roślin wymienione już wcześniej, tu najwięcej zauważymy tojeści pospolitej, kielisznika zaroślowego, rzepika pospolitego, ostrożenia polnego i trzcinnika piaskowego.Oba stawy to ostoja ptaków wodno-błotnych mimo, że znajdują się już poza rezerwatem. Do niedawna na pobliskich wyspach znajdowała się kolonia lęgowa mewy śmieszki, licząca ogółem do około 2 tysięcy gniazd. W ich towarzystwie gniazdowały kaczki krzyżówki, głowienki, czernice i krakwy a na wodzie perkozy zauszniki. Mewy opuściły wyspy kiedy je zbyt mocno zarosła trzcina, ale nadal gnieżdżą się tu inne gatunki ptaków, w tym wymienione gatunki kaczek oraz kilkanaście par gęgaw.
Staw Gadzinowy Duży jest ostoją lęgową szeregu gatunków ptaków chronionych. W ostatnich latach stwierdzono tu na przykład kilka par lęgowych perkoza rdzawoszyjego, bąka, błotniaka stawowego, a nawet żurawia. Regularnie na obrzeżach stawu żeruje rzadki bocian czarny, który zakłada gniazdo w lesie. Poza dziwonią, remizem i zimorodkiem liczne są gatunki chronione, gniazdujące w szuwarach: trzciniaki i trzcinniczki, a w okolicach stawu - rokitniczki i łozówki.
Od 1996 roku oba stawy i ich okolice objęto zakazem polowań przez utworzenie otuliny rezerwatu "Stawy Milickie", której granice sięgają wsi Godnowa, wzdłuż szosy Milicz - Sulmierzyce. Dzięki temu kaczki a zwłaszcza dzikie gęsi mogą bezpiecznie lądować na noclegowisku stawu Słoneczny Górny.

 

Niedawno została wykonana(doposażona) ścieżka dydaktyczna Godnowa - Sławoszowice. Zamontowano nowe oznakowania oraz ławostół służący do wypoczynku.Dalej czatownię do obserwcji ptactwa.

 

Idąc w kierunku Nowego Zamku

na łowisku możemy odpocząć

obok światowid

Oby te urządzenia tylko przetrwały jak najdłużej.