Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Szkolenie kronikarzy OSP woj. wielkopolskiego w Starym Mieście

2013-11-17

Strażaków – kronikarzy gościła Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto.

Głównym organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu konińskiego ziemskiego oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Starym Mieście. Szkolenie przeznaczone było dla osób aktualnie prowadzących kroniki OSP jak również i tych, którzy chcieliby w przyszłości podjąć się tej trudnej pracy.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami prowadzenia kronik, podstawami bibliografii oraz dowiedzieli się w jaki sposób poszukiwać materiałów archiwalnych.

Wysłuchali pana Andrzeja Dudziaka z pracowni bibliograficznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, który wyjaśnił różnicę pomiędzy kroniką a kalendarium; kierownika Archiwum Państwowego w Poznaniu oddział w Koninie pana Piotra Rybczyńskiego, który przybliżył uczestnikom tajniki wyszukiwania potrzebnych informacji w archiwach oraz doktora Rafał Dmowskiego adiunkta Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, który nie tylko omówił swoje prace o tematyce pożarniczej ale również przekazał uczestnikom szkolenia wskazówki gdzie najłatwiej szukać informacji o tej tematyce. Po wspólnym obiedzie uczestnicy szkolenia wysłuchali druha Bogdana Siwińskiego z OSP w Roztokach – laureata konkursów kronikarskich w Wielkopolsce i ogólnopolskich. Druh Bogdan pokazał Kroniki OSP w Roztokach. W trakcie jego wystąpienia wywiązała się dyskusja jak zgłaszać kroniki do konkursów. Głos zabrał druh Rafał Dmowski wyjaśniając gdzie szukać informacji odnośnie konkursów i jakie są procedury zgłaszania druh Rafał jest sekretarzem Komisji Historycznej ZG OSP RP.

Z kolei Małgorzat Judasz z Biblioteki Gminnej w Opatówku opowiedziała o swoich początkach pisania monografii okolicznych jednostek OSP.

Zaproszeni goście i organizatorzy otrzymali dyplomy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Stefana Mikołajczaka.

Najlepsze sprawozdania ze szkolenia zostały nagrodzone książkami ufundowanymi przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu..

Ogółem w szkoleniu wzięło udział 40 kronikarzy  OSP i PSP z całego województwa wielkopolskiego.