Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Podziękowania dla mieszkańców

2017-08-25

                                            Podziękowanie

 

W imieniu organizatorów Festynu Końskiego serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, naszego sołectwa, którzy wspomogli nas w tym wielkim przedsięwzięciu. To był trudny do organizacji Festyn  ale daliśmy radę.. Dziękuje tym ,którzy upiekli przepyszne ciasta, przygotowali przepyszne kopytka, dostarczyli  fanty na loterię i zadbali o porządek  na wsi. Informuję o uzyskanym zysku:  sprzedaż placków – 1390 zł, loteria fantowa – 3150 zł, sprzedaż kopytek- 200  zł. Po rozliczeniu imprezy przy współudziale środków z FIO ostateczny dochód to kwota 2566.00  zł ,która zostanie przeznaczona na  wkład własny w realizację zadań  organizowanych do końca tego roku: dofinansowanie do wyjazdów na basen, do organizacji "Wieczoru Seniora", "Mikołajek i zajęć kulinarnych.

W sposób szczególny chcę podziękować:

 1.za zbieranie upominków na loterię: M. Maciołek , W. Szpak, M. Dąbrowskiemu,

J. Garbackiej, K. Jakubowskiej ,D i K Burszowskim, J. Moś, A. Milewskiej, A. Więcek ,

A i J Siwcom, J. Burszowskiej, M. Bieleckiej, J. Szpakowi, A. Ostrowskiemu, Z. Miś

2.za przygotowanie i przeprowadzenie loterii: K. Jakubowskiej, J. Wilczurze,

 A. Zmyślonej, A Więcek, G. Szpak, M i A Bieleckim, K .Chrust, M. Zmyślonemu

            3. za przygotowanie dekoracji:  G. Rajkiewicz

             4. za upieczenie  smacznych i wykwintnych ciast:

              Mieszkankom Bracławia i Lelikowa:D. Florsz, I. Sikorskiej, A. Ulinskiej, S. Maladze,

             J. Siwiec, M. Bąk, W. Szpak, J. Zielezińskiej, D. Burszowskiej, G. Burszowskiej,

              A. Burszowskiej, Annie Kreczmer, E. Drozdowskiej, H. Kaczmarek

             Mieszkankom Potaszni:

             E. Andruszczyszyn, A. Zmyślonej, O. Zmyślonej, G. Srokowskiej, A. Więcek,

             M. Rajkiewicz, J. Moś, Ż. Szostak, M. Radole, Z. Bieleckiej, A. Chrust, D. Jakubowskiej,

            J. Wilczurze, H. Zmyślonej - Rajewskiej

            Mieszkankom Joachimówki:

             K. Polańskiej, p. Horochowskiej, U. Kajdzie, p. Karneckiej, M. Grobelnej, B. Skibie,

             J. Garbackiej, I. Jędryczko, I. Cierniejewskiej

            5.za prowadzenie kiermaszu ciast: R. Hęciak, A. Witkowskiej, A. Chrust, K. Polańskiej,

               A. Więcek, Z. Bieleckiej, A. Kreczmer, G. Rajkiewicz, Z. Miś

             6. za prowadzenie stoiska z kopytkami: E. Drozdowskiej, A. Burszowskiej, D. Florsz            

             7.za pomoc w obsłudze gości i artystów : J. Moś ,M. Radole, A. Zmyślonej, M. Płaszczyk,

               K. Szpak, I. Stachurze, D i M Rajkiewiczom, P. Jakubowskiemu, M. Misiowi, B. Hęciakowi

              8. za przygotowanie bazy festynowej:  A.A. Więckom ,A. J. M. Zmyślonym

                 B. Florszowi, M. Miś, W.  Kreczmerowi, P. Jakubowskiemu, P. Cierniejewskiemu,

                 J. Nestorukowi,  J i D Szpakom, P. Małyszowi, D. Stańko, J. Moś , M. Radole,

                R. Cemplowi, P. Zielezińskiemu, K. Chrust, A .M. Bieleckim , K, D Rajkiewiczom

                 M i O. Płaszczykom

              9 .za uporządkowanie terenu po festynie: J. Moś , K. Polańskiej, E. Ostrowskiej,

                G. Rajkiewicz, A i A Więcek, G. Srokowskiej, A. Zmyślonej, J i M Zmyślonym,

                 J. Szpak, P. Cierniejewskiemu, M. Miś, R. Cempel