Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Spotkanie sołeckie już za nami

2015-05-16

W czwartek 14 maja w bukowickim Domu Kultury odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Bukowice I. Inicjatorką spotkania była sołtys wsi
Henryka Malinowska wspólnie z przedstawicielami Rady Sołeckiej: Zofią Adamus, Małgorzatą Barańską i Krzysztofem Wojewodą. W zebraniu wzięli
udział wójt gminy Krośnice Andrzej Biały, dyrektor Centrum Kultury w
Krośnicach Adam Rostalski oraz dzielnicowy st.asp. Mariusz Michałowski.
W trakcie przeszło dwugodzinnego spotkania rozmawiano m.in. o stworzeniu
odpowiedniej oferty zajęć w Domu Kultury w Bukowicach dla dzieci,
młodzieży i osób starszych. Jednym z pomysłów było otwarcie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. O bezpieczeństwie mieszkańców opowiadał st.asp. Mariusz
Michałowski, który mówił m.in. o tym, jak postępować, aby nie stać się
ofiarą przestępstwa na tak zwanego wnuczka i jak powinno się reagować,
kiedy ktoś jest świadkiem przemocy domowej. W sprawach różnych mieszkańcy
Bukowic I szczególną uwagę zwrócili na potrzebę remontu niektórych dróg,
budowę chodnika. Pytali także o budowę nowej szkoły i remont elewacji
zewnętrznej kościoła w ramach Budżetu Obywatelskiego.


Tekst i Foto Asia Wietrzyńska