Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Gmina wybuduje ścieżkę edukacyjną do stawów Gadzinowych

2014-10-17

http://www.milicz.pl/gmina/materialy-dla-prasy/3995-gmina-wybuduje-sciezke-edukacyjna-do-stawow-gadzinowych

Gmina wybuduje ścieżkę edukacyjną do stawów Gadzinowych

Trzech oferentów złożyło swoje oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Ścieżka edukacyjna – Nowy Zamek, droga w kierunku stawów Gadzinowych”. W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę Usługi Transportowo – Sprzętowe, Stanisława Cygana z Bykowa, która zrealizuje inwestycję do końca listopada za

398 391,78 zł brutto.

Przypomnijmy, że na budowę ścieżki edukacyjnej Gmina Milicz pozyskała dofinansowanie na 80% kosztów kwalifikowanych operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, gdyż – jak uznała Rada LGR „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – inwestycja stanowi realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

W ramach realizacji zadania w jednym z najpiękniejszych miejsc gminy Milicz i Doliny Baryczy powstanie nie tylko ścieżka edukacyjna, ale też trasa pieszo-rowerowa wysypana tłuczniem o szerokości 3 m i długości 2150 m z mijankami oraz ławkami, tablicami informacyjnymi i stojakami na rowery w miejscach postojowych, na granicy działek istniejącej drogi gruntowej. Naprawiona nawierzchnia drogi gruntowej, oprócz służenia turystom, ułatwi dojazd do stawów pracownikom obsługującego je gospodarstwa rybackiego – Stawów Milickich S.A. (operacja zakłada współpracę międzysektorową).

Obecnie droga w kierunku Stawów Gadzinowych jest zwykłą polną drogą, rozpoczynającą się na wysokości Szkoły Podstawowej w Nowym Zamku i przebiegającą początkowo między zabudowaniami i polami, a potem po grobli między stawami Gadzinowymi do zabudowań w Godnowej, gdzie dochodzi droga powiatowa nr 1420D, wykonana z masy bitumicznej. Gruntowna modernizacja umożliwi komfortowe poruszanie się po ścieżce przyrodniczej zarówno pieszo, jak i na rowerze.

 

Warto podkreślić, że mieszkańców Sołectwa Nowy Zamek w ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego złożyli wniosek na realizacje zadania „Ciąg pieszo-jezdny – Nowy Zamek – droga w kierunku stawów Gadzinowych”. Zadanie to zostało wybrane i wprowadzone do budżetu Gminy na 2014 r. Część planowanej do wykonania ścieżki edukacyjnej będzie się pokrywała z zakresem tamtego wniosku. Wykonawca od dnia podisania umowy 15 października ma realizację inwestycji 43 dni. Inwestycja powinna więc zostać zrealizowana do końca listopada.