Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
http://www.milicz.pl/

2014-06-09

Konserwacja rowów melioracji rolnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Milicz

 

Dnia 26/05/2014 r. Gmina Milicz podpisała umowę nr DOW-W/1714/14 o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn.:„Konserwacja rowów melioracji rolnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Milicz”.

Wartość zadania zgodnie z umową 45 500,00 zł, w tym środki własne Gminy Milicz 18 500,01 zł, środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego 26 999,99 zł.

Zgodnie z umową Gmina Milicz zobowiązała się do konserwacji rowów melioracji rolnych szczegółowych, które stanowią własność Gminy Milicz, w szczególności:
282 AM 2 obręb Bartniki;
436/3 AM 1 obręb Czatkowice;
121 AM 2 obręb Latkowa;
96/2 i 146/1 AM 2 obręb Nowy Zamek;
205/1 AM 1 obręb Miłosławice;
156 AM 2 obręb Słączno;
190 AM 1 obręb Sulimierz;
142 AM 3 obręb Ruda Sułowska;
236/3 AM 1 obręb Wziąchowo Wielkie;
18 AM 4 obręb Wszewilki.

Planowany zakres zadania to wykaszania skarp, ścinania drzew i krzewów, odmulanie rowów o łącznej długości 3080 mb.

Gmina Milicz realizuje zadania w zakresie konserwacji rowów melioracji rolnych szczegółowych, które stanowią własność Gminy Milicz od roku 2010. Łączna wartość wykonanych robót to w tym okresie to 213.047,04 zł, w tym wkład własny Gminy Milicz 86.138,06 zł, środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego 126.908,98 zł.