Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
ZEBRANIE RADY SOŁECKIEJ W CHYNOWEJ

2012-05-21

Dnia 18. maja 2012 r. na Sali Wiejskiej w Chynowej odbyło się zebranie Rady Sołeckiej, które zostało otwarte przez sołtysa wsi Chynowa Stanisława Gąsiorka.
Na początku zebrania sołtys powitał zebranych, w tym radnych Gminy Przygodzice: Jarosława Binkowskiego i Jana Gąsiorka.
Następnie przedstawiono program zebrania, który przede wszystkim koncentrował się na sprawach dotyczących organizacji Gminnego Turnieju Wsi zaplanowanego na dzień 24 czerwca br. w Chynowej.
Przedyskutowano i rozdzielono poszczególne konkurencje turniejowe wynikające z regulaminu Gminnego Turnieju Wsi.
Ustalono także termin następnego zebrania Rady Sołeckiej na 18. czerwca 2012 r.

 

Marta Gąsiorek