Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Czatownia Obserwacyjna

2012-04-23


 

                Przedmiotem inwestycji jest budowa czatowni do obserwacji ptaków, zlokalizowanej przy Stawie Rudym w Rudzie Żmigrodzkiej na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.

  Czatownia  do  obserwacji ptaków na Stawie Rudym wybudowana została w powiązaniu z tzw. „żywą ścieżką przyrodniczą”, stanowiącą część oferty edukacyjno-turystycznej mieszkańców miejscowości wsi Ruda Żmigrodzka (tzw. szlak Rudo-Barycki).

Dojście do czatowni z miejscowości Ruda Żmigrodzka (z parkingu przy świetlicy wiejskiej).

  Czatownia jest  uzupełnieniem infrastruktury turystycznej i służy do nieinwazyjnego obserwowania przyrody. Czatownia stanowi dodatkową atrakcję turystyczną i jest nawiązaniem do istniejącej i projektowanej infrastruktury turystycznej.

  Realizacja punktu obserwacyjnego stanowi element projektu „Turystyka przyjaznej przyrodzie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy”. Pełnić będzie funkcję  elementu turystyki przyrodniczej, bazującej głównie na obserwacjach ptaków z pełną infrastrukturą umożliwiająca nieinwazyjną obserwację przyrody, pakietem usług przewodnickich (powiązany ofertą agroturystyczną) oraz systemem informacyjnym. Umożliwi ukierunkowanie ruchu turystycznego, skuteczną promocjęwalorów przyrodniczych, edukację ekologiczną w sposób nie ingerujący w środowisko przyrodnicze.

  Zarówno lokalizacja jak i konstrukcja platformy do obserwacji ptaków  została uzgodniona z zarządcą gruntu (PZB „Stawy Milickie”). Należy tak że podkreślić, iż lokalizacja czatowni przy Stawie Starym  została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu.