Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Olszyny Niezgodzkie

2012-04-04

Znajduje się on na południe od wsi Niezgoda. Od zach. graniczy z asfaltową drogą leśną prowadzącą z Niezgody do Rudy Żmigrodzkiej, a od wsch. Z uregulowaną o obwałowaną rzeką Ługa (Stara Barycz). Na wsch. od niej na obszarze ok. 150 ha również rozciągają się olchy. Są to fragmenty ok. 100 letnich drzewostanów olszowych, poprzerywane porębami, uprawami leśnymi i młodnikami. 

Jest to stary historycznie kompleks leśny związany z zakładaniem stawów rybnych. Spuszczane w czasie jesiennych odłowów wody zalewały teren, dzięki tak powstałej dużej wilgotności zbiorowiska wodne zachowały charakter zbliżony do naturalnego.

Flora roślin naczyniowych liczy 276 gatunków: 26 gatunków drzew, 23 gatunki krzewów i 227 gatunków roślin zielnych. Gatunki objęte ochroną to: bluszcz pospolitykalina koralowakruszyna pospolitaporzeczka czarnakonwalia majowa.

W rezerwacie znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy mający 675 cm obwodu, w pobliżu dąb mający 480 cm obwodu niewłączony do rejestru.