Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Stway Milickie - Ruda Sułowska

2012-07-04

Kraina Niezwykłości

Stawy Milickie to największy kompleks stawów hodowlanych w Europie, a także największy w kraju rezerwat chroniący ptaki (5324,31 ha).

Obszar ten, jako jedyny w Polsce  należy do  Living Lakes (żyjące jeziora), czyli międzynarodowej sieci jezior i innych zbiorników wodnych, które charakteryzują się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Do Living lakes obok stawów milickich zaliczają się między innymi Bajkał, Morze Martwe, Balaton, Titicaca, Jezioro Wiktorii.

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” jest największym tego typu obszarem w Polsce (87 040 ha).

Dolina Baryczy włączona jest do międzynarodowych systemów obszarów chronionych, takich jak konwencja RAMSAR chroniąca unikatowe tereny wodno-błotne oraz europejska sieć Natura 2000, której celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarze Wspólnoty.

800 lat tradycji ryb

Dolina Baryczy najbardziej znana jest z produkcji ryb, a dokładniej karpia milickiego. Karp milicki wpisany jest na listę tradycyjnych produktów regionalnych oraz został włączony do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Ryby hodowane w stawach milickich od lat słyną z doskonałego smaku. Wysoką jakość zawdzięczają tradycyjnej hodowli prowadzonej na terenie chronionym przyrodniczo oraz karmieniu zbożem.

Dlaczego warto przyjechać

W Dolinie Baryczy zanotowano ponad 270 gatunków ptaków, z których około 170 to gatunki gniazdujące. Stawy Milickie są domem między innymi dla: gęsi gęgawy, zauszników, perkozów rdzawoszyich, błotniaków stawowych, bąków, zielonek oraz podgorzałek. W okresie migracji Stawy Milickie gromadzą nawet ponad 60 tysięcy ptaków. Dlatego ten obszar jest idealnym miejscem do obserwacji ptaków, zarówno dla hobbystów, jak i początkujących turystów przybywających do Doliny Baryczy. Obserwacje przyrody warto rozpocząć od weekendowej wycieczki FotoSafari  organizowanej przez Stawy Milickie.

FotoSafari, czyli wycieczka wozem konnym, podczas której będzie można podziwiać niezwykłości krainy stawów milickich oraz obserwować żyjące tutaj gatunki ptaków. Przejazd trwa od 1,5 do 2 godzin i odbywa się po jednej z trzech ciekawych przyrodniczo tras: stawy Niezgodzkie, staw Grabówka lub stawy Południowe.

Stawy Milickie zapraszają na tę wyjątkową przygodę z przyrodą w każdy weekend od kwietnia do października. Wycieczki rozpoczynają się i kończą w Zagrodzie w Rudzie Sułowskiej 20, gdzie po przejażdżce można skosztować smażonego lub wędzonego  karpia oraz inne gatunki ryb. Na wędkarzy czeka łowisko komercyjne, dla aktywnych mamy rowery, a dla ciekawych historii i ichtiologii skansen tradycji rybackich oraz duże akwarium z rybami słodkowodnymi.