Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Pozyskiwanie śródków na rózne inwestycje imprezy

2010-11-18

Środki, którymi dysponujemy jako sołectwo są skromne w stosunku do tego chciało by się zrobić. Wieś licząca 145 osób zameldowanych to mała wieś, jednak ten fakt nie jest wbrew wszystkiemu jakąś przeszkodą, powiedzmy że wręcz przeciwnie, ponieważ patrząc na zaangażowanie procentowe i ilość prac jakie wykonaliśmy to jest to bardzo dobry wynik.

Mieszkańcy mają swój wkład finansowy w remont kościoła parafialnego, co jest dowodem  na naszą hojność. Korzystaliśmy też z pieniędzy Unii Europejskiej Pożyteczne wakacje 2009 . Większość środków, to środki z nagród pieniężnych, które zgromadziliśmy na naszym  kącie. Analizując naszą sytuację, brak świetlicy, brak boiska, Rezerwat Przyrody, możemy powiedzieć to dopiero są problemy. Biorąc  udział w  wyjeździe studyjnym  na Górny Śląsk zwróciłem uwagę na gorszy problem jakim jest brak aktywności środowiska. Nasza aktywność doprowadziła to tego, że mogliśmy  pozyskać środki materialne od pracodawców z naszego terenu. I tak na przykład DACH-MAT przekazał nam blachy na wiatę przystankową. ART-ZBYT sponsorował nam materiały budowlane na budowę kapliczki. Przykłady te są tylko jakąś częścią co udało nam się uzyskać, ale są też dowodem, że można bez pieniędzy coś zrobić. Najważniejszym aspektem jednak pozostaje aktywność mieszkańców, którzy wykonują w miarę swoich możliwości pracę nie jednokrotnie specjalistyczne. Odnowa wsi i pracę przy analizie jej różnych aspektów życia . Dały mi  usystematyzowany obraz naszych mocnych i słabych stron. Zobaczyliśmy analizując zasoby ludzkie, że można to bardzo twórczo wykorzystać tworząc ofertę dla turystów. Zakład budżetowy oferuje słynnego karpia, a ostatnio pojawił się też karp wędzony. Mieszkańcy wykonują wypieki, słynną rybę faszerowaną, zupę rybną na różne okoliczności i dzięki temu uzyskujemy środki na działania. Obecnie sprawą priorytetową pozostaje świetlica jako miejsce do spotkań, zebrań, prób i zabawy. Na dzień dzisiejszy sposobem  informowania mieszkańców wsi o naszych działaniach  jest zebranie wiejskie, które też wskazuje kierunki rozwoju i potrzeby wsi.