Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Pamiętamy o Powstańcach Wielkopolskich

2013-04-02

   Powstanie Wielkopolskie było bardzo istotnym w dziejach naszej ojczyzny zrywem narodowowyzwoleńczym. Powstańcom, którzy przelali swoją krew, aby wyrwać nasz naród z kajdan wroga, winniśmy szczególną pamięć i cześć.

   W Szkole Podstawowej w Bogdaju szczególnie mocno podkreślany jest autorytet Powstańców Wielkopolskich, gdyż to właśnie Ci wielcy bohaterowie już niedługo staną się naszym patronem. Wszystkie działania, jakie już od kilku lat są podejmowane w naszej szkole, mają za zadanie przybliżenie społeczności szkolnej, jak również lokalnej, historii walk powstańczych. Ich celem jest również budzenie uczuć patriotycznych i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, jak również upowszechnianie znajomości na temat niepodległościowych tradycji Wielkopolski. Dnia 15 lutego w Szkole Podstawowej w Bogdaju odbyła się uroczysta akademia. Na tę podniosłą uroczystość zaproszeni zostali szczególni goście. Byli nimi: pan Józef Lamperski ze Sośni - opiekun miejsc pamięci narodowej walk i męczeństwa, pan Stanisław Krakowiak ze Sośni - kombatant Rzeczpospolitej Polskiej oraz synowa powstańca Stanisława Kądzieli – pani Zofia Kądziela z Bogdaju. Pani Dyrektor Beata Adamczyk powitała bardzo serdecznie przybyłych gości oraz podkreśliła ogromne znaczenie Powstania Wielkopolskiego nie tylko dla naszego kraju, ale również dla naszego regionu, dla naszej „małej Ojczyzny”. Uczniowie zaprezentowali piękną część artystyczną. Wśród prozy i poezji zabrzmiały piękne melodie takie jak „Marsylianka Wielkopolska”, „Pierwsza Brygada” czy „Marsz Polonia”, które ożywiły wspomnienia przybyłych kombatantów, niosąc wzruszenie i powagę chwili. Na szkolnej scenie pojawił się również Józef Piłsudski z charakterystycznymi dla niego długimi wąsami oraz Ignacy Paderewski. Następnie przybyli goście, uczniowie i nauczyciele mogli przyjrzeć się prezentacji multimedialnej przygotowanej specjalnie na tę uroczystość. Po niej Pani Dyrektor zaprosiła przybyłych kombatantów do podzielenia się wspomnieniami z tamtych lat. Głos zabrał pan Józef Lamperski, który zaimponował wszystkim bardzo dobrą pamięcią oraz niezwykle mocnym i donośnym głosem, który zaprezentował w jednej z pieśni powstańczych. Po akademii uczniowie wraz z Panią Dyrektor, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się pod kościół Chrystusa Króla w Bogdaju, na murach którego znajduje się tablica ku czci Powstańców Wielkopolskich. Tam przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązankę kwiatów oraz zapalili znicz. Minutą ciszy oddano hołd wszystkim tym, którzy polegli za naszą wolność. Dzięki nim możemy dziś z dumą powiedzieć za Leopoldem Staffem:

„Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!

Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!”

autor: Sylwia Furmanek