Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
"Ochrona biorożnorodności naszą szansą - 2011"

2011-04-26

Przed Świętami dostaliśmy przyjemną informację o tym, iż nasz projekt "Ruda Milicka- Ptasi Raj"  został wyróżniony i udało się nam zdobyć  na jego realizację najwyższą do uzyskania dotacje w wysokości 10 000,00  zł. Będziemy  razem z Fundacją Doliny Baryczy realizować zaplanowane działania i miło spędzać czas  przy tworzeniu ptasiego raju!!!

Rozpoczęcie działań planowane jest od 20 maja  2011r. a zakończenie 30.07 2012r. Wszyscy mieszkańcy otrzymają informację i zaproszenie dla chętnych do wzięcia udziału w realizacji projektu. Oprócz przewidzianych projektem działań będzie to okazja do integracji mieszkańców.

 

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców Ruda Milickiej na rzecz wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju poprzez zaplanowane w okresie od 20.05 2011 do 30.06.2011r działania edukacyjne dot. walorów przyrodniczych okolicy (gatunki związane z rezerwatem ornitologicznym Stawy Milickie – ok. 150 gatunków gniazdujących ptaków oraz ptaki i inne gatunki związane z przydomowymi ogrodami), nabywanie umiejętności wykorzystania tych walorów w rozwoju gospodarczym i promocji wsi (wioska tematyczna „Ptasi Raj”), działania praktyczne umożliwiające łączenie ochrony przyrody z rozwojem wsi (sadzenie we wsi gatunków rodzimych i przyjaznych ptakom roślin, w tym  rodzimych odmian drzew owocowych – ok. 10 odmian, kilkanaście odmian rodzimych krzewów, a dodatkowo rodzimych gatunków ziół).

 

O tym, że okolice naszej wsi są ostoją wielu ptaków nie trzeba specjalnie przekonywać. Zapraszamy do projektu.