Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Ruda Milicka wybrała sołtysa

2011-04-17

Biorąc pod uwagę, że we wsi mieszka 120 osób a na zebraniu były 53 osoby upoważnione do głosowania to możemy powiedzieć, że aktywnie podeszliśmy do wyborów. Mogliśmy wybierać już w pierwszej turze. Nasza dotychczasowa Pani sołtys Dorota Stal zrezygnowała z kandydowania. Podziękowaliśmy Pani Dorocie za cztery lata pracy.

Zgromadzeni mieszkańcy zgłosili dwie osoby jako kandydatów na sołtysa: Pana Łukasza Hałaburę i Panią Krystynę Patalas.

   Każdy z kandydatów przedstawił swój program.

Na najbliższe 4 lata większością głosów została wybrana na sołtysa Pani Krystyna Patalas. Pani sołtys deklaruje, że zmieni koncepcję funkcjonowania naszej wsi. Związane to jest przede wszystkim z ukierunkowaniem naszych działań na ożywienie turystyki. Ponieważ nie ma u nas gospodarstw rolnych, to rozwój usług nastawionych na potencjalnych turystów może przynieść nam, nie tylko korzyści materialne, ale i w większym stopniu zintegrować i uaktywnić mieszkańców. Planujemy uczestnictwo w różnych konkursach i programach, które pozwolą nam pozyskać dodatkowe środki z przeznaczeniem na rozwój wsi, wykorzystanie jej atrakcyjnego położenia, danie szansy mieszkańcom na dodatkowe dochody.

   Wybrana została również Rada Sołecka, która wspomaga w okresie czteroletniej kadencji sołtysa. W skład Rady weszli Pani Anna Bałdyga i Panowie Łukasz Hałabura, Krzysztof Golec.

   Wybranym przez nas osobom życzymy powodzenia.