Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Ruda Milicka

2011-04-17

Milicka – wiadomo od położenia w pobliżu Milicza, a Ruda? Zabarwienie brunatne do czerwonobrunatnego – tak do dzisiaj mówimy o kolorze – „rudy”. Taki kolor ma ruda darniowa, czasem nazywają ją rudą łąkową. Jest to skała osadowa, na którą składa się przede wszystkim limonit, żelaziak brunatny,z domieszkami substancji ilastych i obumarłych szczątków roślinnych o zabarwieniu brunatnym do czerwonobrunatnego.Należy do najpospolitszych związków żelaza. Nigdy nie występuje w postaci pokładów, lecz stanowi składnik większych serii osadowych, m.in. rud darniowych.

Często na polach w Dolinie Baryczy podczas orki, wykopywane są „zbędne kamienie”, które dzisiaj nie mają praktycznego zastosowania. Jednak początki niektórych miejscowości związane były z wytopem żelaza właśnie w oparciu o złoża rudy darniowej. Uwidacznia się to często w nazwach miejscowości - u nas również stawów: Ruda Milicka, Ruda Sułowska, Ruda Żmigrodzka, Żeleźniki, Zduny, Stara Huta, staw Rudy, Kuźnica, Kuźniczysko, Huta i wiele innych. W Polsce Ruda darniowa jest dość powszechna – stąd nazwy: Żelazowa Wola, Kuźniki, Huciska, Rudawka, Rudzicz itp. Ruda darniowa była pierwszą wydobywaną i przetwarzaną rudą żelaza, przetapiano ją w piecach dymarkowych. Dymarkę stosowano jeszcze w XIX wieku mimo funkcjonowania wielkich pieców. W prawie każdym większym dworze w dymarkach przetwarzano na własne potrzeby rudy darniowe. Ruda była również stosowana w budownictwie, oraz jako surowiec do wyrobu farb. Obecnie nie jest eksploatowana, ale „rude” nazwy oczywiście zostały no i te „zbędne kamienie”.