Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Przygodziczki - tu warto działać!

2010-11-21

W 2010 roku w Przygodziczkach Wiosce Przygody...

 4 KOPYTA & 4x4

W sobotni poranek 1 maja 2010 r., współzawodnictwem koni „mechanicznych” i koni „owsianych” rozpoczął się kolejny Rajd w Dolinie Baryczy „4 kopyta & 4x4” zorganizowany przez Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej „w Siodle” z Przygodziczek oraz „LONG CROSS” z Odolanowa. 

Szczegółowe informacje w dalszych wiadomościach.

 

„Dolina Baryczy – to moje miejsce, mój dom”

Projekt współfinansowany przez Fundację PZU z Warszawy  

 

 

Agroturystyczne  Stowarzyszenie

Ziemi  Ostrowsko  Ostrzeszowskiej  „ w Siodle”

wraz ze Szkołą Podstawową   w  Przygodziczkach

 i Zespołem Szkół w Chynowej

 przy wsparciu finansowym Fundacji PZU z  Warszawy

realizuje przez 9 miesięcy, od października 2009 r. do czerwca 2010r.

projekt

„Dolina Baryczy – to moje miejsce, mój dom”

 

 Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu Gmina Przygodzice - konkurs ofert.
Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej "Konno z łukiem i szablą - sport i tradycja".


Stowarzyszenie „ W Siodle” jako temat konkursu na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu wybrało jeździectwo, łucznictwo i szermierkę. Złożyło się na to kilka przyczyn. Na terenie gminy Przygodzice jest wiele osób jeżdżących konno, istnieje również ośrodek jeździecki ściśle współpracujący ze stowarzyszeniem.  Stowarzyszenie posiada wstępną bazę jeśli chodzi o sprzęt jeździecki, łuczniczy i szermierczy. Współpracuje również z osobami, które mają doświadczenie i kwalifikacje do poprowadzenia zajęć z tych rodzajów sportu. W 2009 roku realizowało również podobne zadania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i dlatego warto je dalej realizować. Zarówno łucznictwo, szermierka jak i jazda konna to dyscypliny sportów, które poprawiają ogólna sprawność fizyczną i koncentrację.  Mają one również korzenie w polskiej historii. Dyscypliny te są atrakcyjne zarówno dla uczestników jak i widzów, co ma ogromne znaczenie w kontekście promocji gminy w czasie organizacji imprez sportowych. Stowarzyszenie „ W Siodle” realizuje cele poprzez szereg działań:
a) prowadzenie warsztatów łuczniczych dla młodzieży i dorosłych
- wstęp teoretyczny o łucznictwie
- nauka szybkiego nakładania strzał na cięciwę
- nauka celowania instynktownego
- nauka dwóch technik strzelania: europejskiej i z zekiera
- nauka strzelania w ruchu
- nauka szybkiego strzelania
- nauka właściwej postawy strzelniczej
b) prowadzanie warsztatów szermierczych dla młodzieży i dorosłych
- wstęp teoretyczny o szermierce i szabli husarskiej
- nauka właściwej postawy szermierczej
- nauka właściwej pracy nóg
- nauka podstawowych zasłon i cięć
-  zasady bezpiecznego fechtowania
-  nauka podstawowych sposobów poruszania się po placu boju
-  własnoręczne przygotowanie broni ćwiczebnej - tzw. palcatów
-  pogadanka o broni
-  wytyczne do samodzielnego ćwiczenia
c) nauka jazdy konnej
 Nauka jazdy konnej mająca na celu przygotowanie kursantów do zajęć z łucznictwa konnego
d) prowadzenie warsztatów łucznictwa konnego
- nauka przygotowania konia pod łucznictwo konne
- nauka jazdy bez użycia wodzy
- nauka technik szybkiego strzelania
- nauka strzelania technika europejska i z zekiera
e)  współorganizacja rajdu 4x4 & 4 kopyta, 4 koła (konno – samochodowego) mającego zachęcić ludność Doliny Baryczy do aktywnej formy wypoczynku. Rajd ten skupia z roku na rok coraz większą liczbę uczestników nie tylko z Doliny Baryczy, ale również z innych regionów Polski. W tym roku oprócz jeździectwa promowano również łucznictwo i szermierkę poprzez prowadzenie warsztatów oraz pokazy.
f)  organizacja ogólnopolskich zawodów w łucznictwie terenowym
g)  organizacja festynu końskiego "Kaczor" dla mieszkańców gminy Przygodzice
 
Festyn koński o nazwie "Kaczor" jest tradycyjną wielkopolską imprezą, skierowana głównie do osób jeżdżących konno.
h)  organizacja zawodów w jesiennym biathlonie łuczniczym
i)  wspólne przygotowanie Hubertowin
, czyli imprezy promującej turystykę konną, łucznictwo, szermierkę oraz Przygodziczki jako wioskę przygód, w której to można przeżyć przygodę siedząc na grzbiecie konia, poczuć historie na własnej skórze próbując swych sił w szermierce i łucznictwie, uczestnicząc w pokazach szarży kawalerii XVII wiecznej.
 W ramach Hubertowin miedzy innymi przeprowadzono:
 - zawody w łucznictwie pieszym dla dzieci i młodzieży
 - zawody sprawnościowe dla bryczek
 - zawody sprawnościowe dla jeźdźców
 - międzynarodowe zawody w łucznictwie konnym (udział wzięli najlepsi na świecie łucznicy konni)
 - pogoń za "lisem"

Ponadto zbudowano tor do łucznictwa konnego
 

Projekt koordynuje Jarosław Jarosik

  

Projekt w ramachDziałaj Lokalnie” - "W siodle, z łukiem ku przygodzie"

 Nasz projekt angażuje mieszkańców działających aktywnie w celu zwiększenia atrakcyjności Przygodziczek zarówno pod względem turystycznym jak i pod względem ciekawego zagospodarowania czasu wolnego. W tym celu pragniemy podjąć następujące działania: 

a) wspólne przygotowanie Hubertowin, czyli imprezy promującej turystykę konną, łucznictwo konne, terenowe oraz Przygodziczki jako wioskę przygód, w której to można przeżyć przygodę siedząc na grzbiecie konia, poczuć historie, kulturę i tradycje regionu na własnej skórze uczestnicząc w gonitwie za „lisem”, w zawodach łucznictwa konnego i terenowego, zawodach militari, pokazach pokazach hippicznych, inscenizacji historycznej.

 W trakcie przygotowań do Hubertowin poczyniono wiele wspólnych prac aktywujących młodzież i dorosłych gminy Przygodzice m.in.: 
- wykonanie tarcz łuczniczych do turnieju i pokazów wraz z młodzieżą szkolną
 (młodzież uczy się z jakich materiałów wykonuje się tarcze, pracuje manualnie, organizuje podział ról)
- przygotowanie plakatów promujących Hubertowiny
(młodzież uczy się pracy w programie Corel Draw i Corel Photo-Paint, a także zbiera materiały potrzebne do wykonania plakatu)
- przygotowanie toru łuczniczego do zawodów i dekoracji do inscenizacji historycznej wraz z młodzieżą ze szkoły w Przygodziczkach i Chynowie oraz dorosłymi mieszkańcami Przygodziczek; gospodarze dostarczają kostki slomy jako strzalochwyty i material do dekoracji, z drewna (ogrodzenie, chata)
(zapoznanie się z regułami zawodów, wspólną pracą w celu zwiększenia atrakcyjności wioski, wykorzystane zostają zakupione materialy do dekoracji )
- wspólne prowadzenie imprezy (osoby dorosłe, OSP Przygodziczki i młodzież); sędziowanie, zabezpieczenie terenu przez strażakóow,  promocja regionu wśród turystów (gospodarze promują swoje stoiska ze zdrową żywnością), prowadzenie i uczestnictwo w turniejach i zabawach towarzyszących (turniej łuczniczy dla dzieci, turniej łucznictwa terenowego dla dorosłych) (wykorzystanie zakupionych strzał,   sajdakow i karwaszy, w pokazach wykorzystuje się konie z Ośrodka Jeździeckiego „Jurand”, a także osób prywatnych z terenu gminy Przygodzice)
- wspólne prowadzenie spraw logistycznych oraz możliwość zarobku dla mieszkańców Przygodziczek podczas trwania imprezy (zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i turystów, oprowadzanie turystów po wiosce (farma Przygód, drewniana tradycyjna zagroda), możliwość sprzedaży płodów rolnych i lokalnych produktów)
(wykonane wspólnie plakaty oraz promocja w mediach zwiększają liczbę potencjalnych turystów)
- przygotowanie biesiady staropolskiej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Przygodziczkach dla uczestników inscenizacji historycznej i pokazów hippicznych
(wykorzystane zostają zakupione półprodukty żywnościowe, w zamian za bezpłatny udział w   inscenizacji zorganizowana zostaje dla  nich biesiada)

W czasie Hubertowin odbywają się między innymi :

Zawody w łucznictwie konnym, terenowym i militari – ciekawy sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu dla uczestników oraz atrakcja dla turystów,
Lucznictwo konne wymaga doskonałej koordynacji ruchowej i wyczucia rytmu konia, aby oddac strzał we wlasciwym momencie.
Łucznictwo terenowe jest konkurencją wymagającą doskonalenia wielu umiejętności, strzelania, celowania pod zmiennymi kątami, szacowania odległości, radzenia sobie w terenie. Swobodnej atmosferze pikniku sprzyja rozgrywanie konkurencji w urozmaiconym terenie oraz wymieszanie w jednej imprezie startu zawodniczego i rekreacyjnego. Starować mogą całe rodziny lub grupy przyjaciół, dla każdego znajdzie się miejsce w klasyfikacji, odpowiadające wiekowi, sprzętowi i zaangażowaniu.
(zakupione dziryty, strzały zostają użyczone tym osobom, które nie posiadają własnych, chodzi tu zwłaszcza o lokalna młodzież)

- Zawody hippiczne i pogoń za lisem – ciekawy sposób na aktywne spedzenia wolnego czasu dla uczestników oraz atrakcja dla turystów
- inscenizacja historyczna jako lekcja żywej historii przeprowadzona w czasie Hubertowin
- zapoznanie się z uzbrojeniem XVII wiecznego żołnierza polskiego (łuk, szabla, pistolet, nadziak)
- zapoznanie się ze staropolskim strojem żołnierskim (możliwość przymierzenia stroju i wcielenie się w skórę szlachcica)
- pokaz sposobu walki przy użyciu szabli i łuku
- pokaz życia kresowego, walki ludnosci polskiej z Tatarami krymskimi

(wykorzystanie zostają zakupione strzały, sajdaki, karwasze stroje, dziryty zrobione czapki historyczne, tarcze, dekoracje

b) prowadzenie warsztatów łuczniczych dla młodzieży i dorosłych
- nauka szybkiego nakładania strzał na cięciwę
- nauka celowania instynktownego
- nauka dwóch technik strzelania: europejskiej i z zekiera
- nauka strzelania w ruchu
- nauka szybkiego strzelania
- nauka właściwej postawy strzelniczej
- nauka strzelania z różnych pozycji
- nauka strzelania w terenie
(wykorzystane zostają zakupione strzały, sajdaki, karwasze, a także zrobione tarcze łucznicze, tor łuczniczy)
 
c) prowadzenie warsztatów łucznictwa konnego
- nauka przygotowania konia pod łucznictwo konne
- nauka jazdy bez użycia wodzy
- nauka technik szybkiego strzelania
- nauka strzelania technika europejska i z zekiera
(wykorzystane zostają pomoce w postaci zakupionych strzał sajdakow, karwaszy a także zrobione przez wolontariuszy tarcze i tor łuczniczy; użyczone zostaną również konie z Ośrodka Jeździeckiego „Jurand”)

d) organizacja jesiennego biathlonu łuczniczego biathlonu jako aktywnej formy wypoczynku dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Przygodzice(wykorzystane zostają zakupione strzały, sajdaki, karwasze oraz zrobione tarcze łucznicze)

f) organizacja zimowego biathlonu i triathlonu łuczniczego jako aktywnej formy wypoczynku dla dzieci i mlodziezy z terenu gminy Przygodzice(wykorzystane zostają zakupione strzały, sajdaki, karwasze oraz zrobione tarcze łucznicze, wspólne przygotowanie trasy do biathlonu oraz sędziowanie przez wolontariuszy, użyczenie koni do zawodów triathlonowych przez Ośrodek Jeździecki „Jurand”)


 Projekt koordynuje Jarosław Jarosik