Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Przygodziczki - tu warto mieszkać!

2010-11-18


 

Zasoby przyrodnicze

Przygodziczki położone są w pasie Nizin Środkowowielkopolskich, będącego częścią spiętrzonych moren zlodowacenia warciańskiego. Przez wieś przepływa lewostronny dopływ Baryczy rzeka Rogusza. Płynące w okolicy rzeczki tworzą czasem niewielkie, lecz malownicze wąwozy. Okoliczne lasy to głównie bory sosnowe, wzdłuż Rogusznej ciągnie się pas lasów jesionowo-olsowych, a w małych dolinkach wykształciły się olsy. Średni wiek drzewostanów wynosi 50-55 lat. Głównym gatunkiem jest tutaj sosna pospolita, która zajmuje ok 95,7 % powierzchni. W znacznie mniejszych ilościach występuje: olsza - 3%, brzoza - 2,4%, dęby 0,9%. 
Ponadto obszar wsi cechuje się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Okolice miejscowości to nieskażone środowisko naturalne, zróżnicowany krajobraz, kompleksy leśne i stawy rybne. Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, związane z występowaniem rozległych obszarów leśnych oraz interesująca flora i fauna tego rejonu, stanowią wspaniałe zaplecze wypoczynkowe, edukacyjno-ekologiczne i klimatyczne. Na uwagę zasługują w szczególności znajdujące się w okolicy Przygodziczek obszary chronione, m.in. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, utworzony w 1996 roku, w celu zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych.
 

Obiekty i tereny 

Na terenie Przygodziczek zachowało się kilkanaście budynków o ciekawej architekturze, wpisanych do rejestru zabytków. W większości są to domy mieszkalne, pochodzące z pierwszej połowy XX wieku, tylko jeden pochodzi z wieku XIX. Do tych obiektów należą również zabudowania szkoły. Zabudowa wsi zachowała swoisty charakter dawnej osady o dużych walorach widokowych z wieloma starymi budynkami godnymi zachowania.
Na terenie całej miejscowości dominuje zabudowa powstała przed 1945 rokiem. Stanowi ona 63% wszystkich obiektów mieszkalnych. Są to często obiekty zachowane w pierwotnym stanie lub wyremontowane, które utraciły detal architektoniczny przez co bryła budynku została znacznie zniekształcona. Nowa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w części centralnej pośród starych obiektów oraz w części wschodniej. W Przygodziczkach występuje dużo obiektów o charakterystycznej formie sześcianu z dachem płaskim. Stanowią one około 17 %.
Na terenie wsi Przygodziczki występuje duże zróżnicowanie przedogródków. Duży procent zabudowy mieszkalnej w części centralnej i północnej nie posiada przedogródka (29 %). Przedogródek wiejski od zawsze pełnił ważne funkcje i był bardzo istotnym elementem zabudowy mieszkalnej. W miejscowości występuje dużo przedogródków wysokich (27 %) oraz przedogródków średnich (24 %). Przedogródki niskie stanowi około 20%. Przestrzeń ogródka jest najczęściej zagospodarowana indywidualnie w zależności od upodobań estetycznych właściciela. Ogrody przeddomowe w Przygodziczkach to przede wszystkim duża rozmaitość stosowanych rozwiązań. Dominuje typ ogrodu ozdobno-rekreacyjnego (30 %) oraz sady (28 %).

 

Z kart historii

Przygodziczki są jedną z najmłodszych miejscowości w Gminie Przygodzice. Miejscowość znajduje się na obszarze, gdzie osadnictwo rozwijało się już wczasach prehistorycznych, czyli kilka tysięcy lat p.n.e. We wczesnym średniowieczu wykształciła się na tym terenie organizacja terytorialna - opole Kotłów. W Kotłowie znajdowało się centrum życia religijnego (najpierw pogańskiego), administracyjnego i gospodarczego. Nazwa wsi związana jest z przygodą księcia wielkopolskiego Przemysława II. W czasie łowów ukryty w zagajniku książę oczekiwał zwierzyny. Kiedy poruszył się, w jego kierunku pomknęła strzała wypuszczona z łuku rycerza Tarscina (lub Tarcina) przypuszczającego, że tam właśnie ukryty jest zwierz. Szczęście sprzyjało obu. Niecelny strzał nie spowodował śmierci księcia, który z kolei okazał łaskawość rycerzowi, a nawet obdarował go ogromnym majątkiem, na który składały się pola, łąki, jeziora i lasy oraz folwark Ostrów. Szczęśliwy Tarscin, aby upamiętnić przygodę, kazał pobudować na prawym brzegu Baryczy zamek obronny i gród, któremu dał nazwę Przygodzice. Nazwa "Przygodziczki" jednoznacznie kojarzy się z nazwą "Przygodzice", czyli pochodzi od nazwy miejscowości, która stanowiła od XVI wieku centrum dużego majątku.
Prawdopodobnie do wieku XVIII Przygodziczki były pustkowiem zamieszkałym przez kilka rodzin, nie nosiło ono jednak żadnej nazwy. Obszar ten należał do tzw. dóbr przygodzickich, których właścicielami byli Radziwiłłowie. Według przekazu mieszkańców, Przygodziczki powstały jako wieś w pierwszej połowie XIX wieku na poprzednim pustkowiu poprzez osiedlenie grupy mieszkańców pochodzących z Przygodzic w wyniku uwłaszczenia chłopów. W XIX wieku w celu odróżnienia od Przygodzic, administracja niemiecka nazwała je Małymi Przygodzicami, a same Przygodzice - Wielkimi Przygodzicami. Podczas zaborów występowały też w języku niemieckim jako "Klein Pschygodzschitz". Sama nazwa Przygodziczki powstała stosunkowo późno. Nie ulega natomiast wątpliwości, że miejscowość rozrastała się bardzo szybko, o czym może świadczyć przyrost liczby mieszkańców.
Przygodziczki początkowo należały do parafii kotłowskiej, następnie od 1920 roku do parafii chynowskiej. W latach 70-tych XIX w. powstała szkoła (1874 ?). W latach 80-tych XIX w. w Przygodziczkach mieszkało 275 ludzi w 37 domach. Do okręgu Przygodziczki należały ponadto pustkowia: Klady (77 mieszkańców w 8 domach), Jezioro (82 mieszkańców w 11 domach) i Staś. Wszystkich mieszkańców w okręgu było 451, w tym 327 katolików i 124 protestantów. Z Jeziora pochodził wybitny historyk Andrzej Wojtkowski (1891-1975) - profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.
W okresie międzywojennym i kilka lat po II wojnie światowej Przygodziczki były gromadą, do której należały: wieś Przygodziczki, osada Jezioro i leśniczówka Klady. Podczas II wojny światowej Niemcy osiedlali w Przygodziczkach na gospodarstwach Polaków osadników niemieckich m.in. znad Morza Czarnego, którzy pod koniec wojny opuścili wieś. Powstała 55 lat temu Ochotnicza Straż Pożarna w Przygodziczkach jest jedną z organizacji, w których mieszkańcy wykazują swoją dużą aktywność.Tekst źródłowy: Edmund Radziszewski
 

Agroturystyka

Przygodziczki, to najlepszy przykład, że również w Dolinie Baryczy z powodzeniem rozwija się agroturystyka. Znużeni i zmęczeni tempem życia mieszkańcy miast znajdą tu to, czego szukają: ciszę, spokój i nieznane im dotąd wrażenia z bezpośredniego obcowania z przyrodą. Przybywający tu turyści wypoczywają aktywnie, korzystając z ciekawej oferty obiektów rekreacyjnych, a po wysiłku znajdują miejsce na spokojną regenerację sił i wypoczynek w rodzinnej atmosferze. Walory wiejskie przeplatają się z dobrym standardem życia mieszkańców. Wieś wyróżnia się w okolicy swoją aktywnością przekładającą się nie tylko na dobre warunki zamieszkania, ale również na ciekawość ofert dla ludzi poszukujących aktywnego wypoczynku w czystym środowisku naturalnym.

Agroturystyka to szansa rozwoju małych gospodarstw, dla których specjalizacja w produkcji rolnej jest obca. Aby popularyzować gospodarstwa agroturystyczne, powstają profesjonalnie działające stowarzyszenia agroturystyczne, które mają za zadanie wypromować wypoczynek na wsi. Na bazie Ośrodka Jeździeckiego "Jurand" oraz gospodarstw A.R. Kawalerów i S.W. Kryszczaków w Przygodziczkach, P.A. Sobkowiaków w Chynowej oraz W.G. Matysiaków w Kotłowie powstało w 2000 roku Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych "w Siodle" z siedzibą w Przygodziczkach. Stowarzyszenie to prowadzi działania na rzecz zachowania kulturowości, promocji regionu i ożywienia gospodarczego naszego regionu. Członkowie uczestniczą w działaniach, występując o granty na organizację półkolonii, rehabilitację hippiczną oraz wypoczynek na łonie natury. Poza tym gospodarstwa należące do stowarzyszenia dysponują bogatą ofertą turystyczną. Okolica sprzyja wędrówkom pieszym i rowerowym, a okoliczne lasy obfitują w grzyby i jagody. W pobliżu znajdują się ciekawe zabytki oraz miejsca historyczne. Najbardziej rozsławia Przygodziczki  jesienna impreza "Hubertowiny", organizowana co roku z udziałem Ośrodków Jeździeckich i pokazami jazdy konnej. W zimie organizowane są kuligi z ogniskiem i pochodniami.

Organizacja wypoczynku na wsi przez rolników niewątpliwie przeżywa swój renesans. W obliczu rosnącego bezrobocia, agroturystyka może stać się sposobem uzyskania dodatkowych dochodów, jak również pomaga w promocji regionu, aktywizacji środowiska w kierunku rozwoju usług i poszerzenia horyzontów ludności wiejskiej. Właściciele gospodarstw agroturystycznych w Przygodziczkach jednoznacznie twierdzą, że podświadomie niemal każdy chciałby choć na kilka dni w roku przenieść się w ciche, spokojne miejsce, dlatego też agroturystyka cieszy się co raz większą popularnością. Pomimo różnych przyzwyczajeń do wygód i zdobyczy cywilizacji ostatnich dekad, każdy kto chociaż na kilka godzin powróci do natury, będzie czuł się swobodnie. Wszystko to może zagwarantować tylko dobrze zorganizowana agroturystyka, taka jak w Przygodziczkach.