Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Zebrania wiejskie w Przygodzicach

2010-12-08

31 stycznia 2010 r. odbyło się w Przygodzicach zebranie wiejskie. Wzięło w nim udział ponad siedemdziesięciu mieszkańców Przygodzic.

Sołtys Kazimierz Niziołek przedstawił sprawozdanie Rady Sołeckiej za rok 2009. Ze sprawozdania wynika, że Rada Sołecka na swoich posiedzeniach w ciągu roku zajmowała się: budową dróg, kanalizacji i odwodnień oraz sprawami bieżącymi dotyczącymi miejscowości. Imprezą integracyjną zorganizowaną z dużym rozmachem była kolejna już majówka. Wzięło w niej udział Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc z Warszawy, którego członkowie przebadali sto kilkadziesiąt osób. Wyniki badań spowodowały, że osoby niektóre osoby trafiły następnie do lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów. Rada Sołecka miała także swój udział w przygotowaniu „V Turnieju Wsi” i „Dniach karpia w Dolinie Baryczy”. Przyznane w budżecie gminy fundusze samorząd wiejski przeznaczył m.in. na dofinansowanie Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, LZS-u, Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice” i Kapeli „Boćki”. W trakcie dyskusji najczęściej poruszanym tematem były drogi i kanalizacja, której budowa w Przygodzicach dobiega końca. Wójt gminy Przemysław Kaźmierczak poinformował zebranych, że inwestycji w 2009 r. było więcej niż pierwotnie zaplanowano, głównie z tego powodu, że w przetargach uzyskano korzystniejsze warunki, co było skutkiem kryzysu gospodarczego. Rok 2010 będzie kolejnym z wieloma inwestycjami. Kontynuowana będzie budowa dróg na tzw. Osiedlu Biniewskim.  W związku z inwestycją, jaką jest budowa drogi z Tarchał do Przygodzic musi zostać zakończona także budowa kanalizacji w Jankowie Przygodzkim. Poważna inwestycja dotyczy także stacji uzdatniania wody. Udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące odśnieżania dróg wójt stwierdził, że są one utrzymane zgodnie z wymaganymi standardami. Wydatki jednak z tym związane, w związku z utrzymującą się zimową pogodą, spowodują, że mniej pozostanie pieniędzy na remonty dróg. Następnie głos zabrał wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak, który poinformował mieszkańców Przygodzic o stanie przygotowań do II etapu budowy obwodnicy Ostrowa. Zebrani mogli się również dowiedzieć, że budowa drogi z Tarchał do Przygodzic będzie dużą inwestycją, bo ma pochłonąć około 8 mln zł. Dalsze informacje dotyczyły inwestycji związanych ze szpitalem w Ostrowie, funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, działek budowlanych przy ul. Ogrodowej w Przygodzicach, które wkrótce zostaną wystawione przez Starostwo na przetarg. Informacji było sporo i spotkały się one z dużym zainteresowaniem uczestników zebrania. Na koniec radny Zygmunt Paszkowski podziękował sołtysowi i Radzie Sołeckiej za wsparcie udzielone Zespołowi Pieśni i Tańca „Przygodzice”. Po nim wystąpiła przedstawicielka firmy Eko-Region z Ostrzeszowa zajmującej się gospodarką odpadami, której usługi cenowo mogą być konkurencyjne dla  Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA w Ostrowie Wlkp., który do tej pory sam działał w Przygodzicach. Podczas zebrania mieszkańcy Przygodzic uzyskali wyjątkowo dużo informacji o inwestycjach prowadzonych w gminie i powiecie.

19 września 2010 r. odbyło się kolejne zebranie wiejskie, którego głównym tematem był podział funduszu sołeckiego. W spotkaniu wzięło udział około 100 mieszkańców Przygodzic. Wójt Przemysław Kaźmierczak przedstawił plan inwestycji realizowanych w Przygodzicach w 2010 roku. Zebranie podjęło uchwałę w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2011 rok. Zaplanowano środki na budowę sceny przy Ośrodku Kultury i Sportu w Przygodzicach, na Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice” oraz środki na rozbudowę „Gliniankę - jej dalszej infrastruktury. Poruszono także sprawy związane z odprowadzaniem nieczystości stałych, kanalizacji, utrzymania dróg i chodników oraz współpracę ze stowarzyszeniami z Przygodzic, gminy, powiatu i karajowaymi.