Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
II Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy w Przygodzicach

2010-12-06

5 września 2010 r. w Przygodzicach odbył się II Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy.

Przeglądowi towarzyszyły ponadto Turniej Piłkarski o Puchar „Złotego Karpia” i Piknik Rybny a zapoczątkowany on został wręczeniem certyfikatów „Dolina Baryczy Poleca” producentom i usługodawcom z terenu wielkopolskich gmin: Przygodzice, Odolanów i Sośnie. Na II Przegląd licznie przybyli mieszkańcy gminy, władze samorządowe gminy, regionu ostrowskiego, przedstawiciele LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” i Fundacji Doliny Baryczy, w tym koordynator Systemu „Dolina Baryczy Poleca”. Wśród gości byli m.in.: wójt Gminy Przygodzice - Przemysław Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy - Wacław Kieremkampt, poseł - Piotr Walkowski, starosta ostrowski - Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta - Krzysztof Rasiak, burmistrz Odolanowa - Józef Wajs, wójt Gminy Sośnie - Michał Wilczura, prezes „Partnerstwa dla Doliny Baryczy” - Inga Demianiuk-Ozga i koordynator Systemu „Dolina Baryczy Poleca” - Marta Kamińska. Certyfikaty „Dolina Baryczy Poleca” zostały wręczone przez wójtów, burmistrza i prezes LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”: Gminnej Spółdzielni z Przygodzic za chleb „Baryczok”, Agnieszce Lesiak z Odolanowa za stroiki kuchenne, Franciszkowi Bzylowi z Sośni za miody, Karolowi Girusowi z Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów za karpia, Grażynie i Jerzemu Kątnym z Przygodziczek - Ośrodek Jeździecki „Jurand”, Ewie Stasiełowicz i Mieczysławowi Czwordonowi - Gospodarstwo Agroturystyczne „U Źródeł Baryczy” i Stanicy „Biały Daniel” w Sośniach. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju przygotowali bogaty program a w nim m.in. rybny bufet, stoiska gastronomiczne i stoiska z rękodziełami. Występom zespołów dopisała pogoda. Na scenie wystąpiło wiele zespołów ludowych i folklorystycznych z Doliny Baryczy, głównie z regionu ostrowskiego, ale również z odległego Żmigrodu, położonego w zachodniej części LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. W czterogodzinnym programie prowadzonym przez Zygmunta Paszkowskiego - kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice” wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice”, Kapela Ludowa „Furmany” z Gorzyc Wielkich, Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczanie” z Gorzyc Wielkich, Zespół Śpiewaczy „Łąkocanie”, Zespół Ludowy „Dyszel” ze Żmigrodu, Kapela „Boćki” z Przygodzic, Zespół Śpiewaczy „Baryczanki” z Przygodzic, Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok”, „Zespół z Kociny” i dudziarz Artur Witczak z Ostrowa Wlkp. Po występach zespołów atmosfera była odpowiednia dla dalszej zabawy mieszkańców gminy i gości.