Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przygodzic

2010-12-06

18 marca 2010 r. w Chacie Regionalnej odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Przygodzic.

Przybyło na nie około 30 osób. Wśród nich obecni byli sołtys Kazimierz Niziołek, radny Zygmunt Paszkowski i wicestarosta ostrowski Krzysztof Rasiak. Prezes Stowarzyszenia - Czesław Grzeszczyk, przedstawił sprawozdanie z działalności, które głównie poświęcone było działalności na „Gliniance”. Uczestnicy Zebrania długo dyskutowali nad dalszą działalnością Stowarzyszenia, zarybianiem „Glinianki", organizacją zawodów wędkarskich i na koniec przyjęli plan działania na 2010 rok, w którym uwzględniono ścisłą współpracę z Radą Sołecką.