Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Wieś Przygodzice

2010-12-01

Wieś Przygodzice położona jest na terenie byłych użytków rolnych, co spowodowało że  z typowej wsi o charakterze rolniczym stała się miejscowością podmiejską. Z rolnictwa w Przygodzicach utrzymuje się 10 rodzin. Około 40 % mieszkańców to są rodowici przygodziczanie, pozostali w większości pochodzą z okolicznych miejscowości.

Mimo takiej struktury mieszkańcy są przywiązani do tradycji wiejskich, kultywują je, co widoczne jest w pielęgnowaniu tradycji, obrzędów regionalnych, np. przez Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice”, Zespół Koła Gospodyń Wiejskich „Baryczanki”. W latach 80. XX wieku mieszkańcy wybudowali Ośrodek Kultury i Sportu z Domem Strażaka. W br. oddano przy nim do użytku boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012” jako pierwsze w Gminie Przygodzice. W ostatnich latach odrestaurowano dawną „stróżówkę” poradziwiłłowską i przeznaczono ją na Chatę Regionalną, Odrestaurowano także budynek pierwszej szkoły w Przygodzicach z początku lat 20. XIX wieku i przeznaczono na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W centrum miejscowości znajduje się Pomnik Powstańców Wielkopolskich, przed którym przy każdym święcie narodowym składane są z inicjatywy Rady Sołeckiej i stowarzyszeń wiązanki kwiatów. Obok niego znajduje się „Obelisk 600-lecia” odsłonięty przez mieszkańców w 2003 roku. Wszystkie wymienione obiekty są zadbane i nadają estetyczny wygląd miejscowości. Przy restaurowaniu obiektów zabytkowych zachowano ich styl i nie naruszyły one harmonii z najbliższym otoczeniem. Dachy zostały pokryte dachówką „karpiówką”. Również kolorystyka elewacji jest utrzymana w jednakowym stylu. Wspomniane obiekty są otoczone zielenią: drzewami i krzewami, a w samym centrum znajduje się skwer. Pomiędzy Domem Ludowym (obecnie Urząd Gminy) a Chatą Regionalną znajduje się drugi skwerek z drzewami, krzewami i kwiatami oraz fontanną nawiązującą do architektury budynków. W miejscowości dominuje zabudowa parterowa domów jednorodzinnych otoczonych zielenią. Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych znajdują się pozostałości dawnego parku, m.in. 200-letnie dęby, świerki, daglezje, choiny kanadyjskie i inne gatunki drzew. Wieś sąsiaduje ze Stawami Przygodzickimi, które wchodzą w skład parku Krajobrazowego Doliny Baryczy i są ostoją dla ponad 250 gatunków ptaków, także innych gatunków zwierząt. Wizytówką Przygodzic na cały Świat są przygodzickie bociany. http://www.bociany.ec.pl/