Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Otwarcie wyremontowanej drogi

2013-03-28

Droga w Bogdaju to ciąg dróg powiatowych 5336P i 1421D łączący powiaty ostrowski i milicki oraz województwo Wielkopolskie z Dolnośląskim. Przed remontem odcinek ten miał nawierzchnię gruntową. Dzięki porozumieniu zawartemu w 2012 roku mieszkańcy wsi zyskali nową nawierzchnię bitumiczną o łącznej długości ok.500m.

   - Jest to „maleńka” inwestycja, ale bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców Bogdaju. Od kiedy działam w samorządzie, a jest to już prawie dwadzieścia lat -pamiętam, że postulat wybudowania tego odcinka zawsze się pojawiał. Realizacja tego przedsięwzięcia to przykład współpracy Powiatu Ostrowskiego, Powiatu Milickiego i naszej gminy – mówił wójt Gminy Sośnie Krzysztof Bochen.

Nowy odcinek drogi oficjalnie oddano do użytku 10 grudnia 2012 roku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wójt Gminy Sośnie Krzysztof Bochen, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke oraz mieszkanka wsi. Starostwo Powiatowe w Miliczu reprezentował Henryk Włodarczyk.

Ponadto w otwarciu uczestniczyli: Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Śniegowski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Andrzej Leki, Radni Gminy Sośnie: Dariusz Berek, Bronisław Krawiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz mieszkańcy wsi.

- Cieszę się bardzo, że mieszkańcy zyskali ten nowy ciąg komunikacyjny stanowiący najkrótsze połączenie w kierunku Milicza, Sulmierzyc, Krotoszyna, a także Poznania. Serdecznie dziękuję władzom gminy, a także radnym, za to że zabiegali o modernizację tak ważnego odcinka drogi, łączącego dwa województwa. Dziękuję także władzom Powiatu Milickiego za wsparcie finansowe i współpracę przy tej inwestycji – powiedział starosta Paweł Rajski.

Widać również było, jak bardzo zgromadzeni mieszkańcy oczekują dalszej części inwestycji. Swoje emocje wyrazili w sposób żartobliwy – upiekli pyszny tort z napisem „Szerokiej drogi”.  Pan Paweł Rajski, Starosta Ostrowski, obiecał, że na pewno znajdą się środki i jeszcze w tej kadencji zostanie skończony brakujący odcinek drogi.

- Jest to na pewno dobra informacja dla mieszkańców, ponieważ druga część drogi przebiega już bezpośrednio przez naszą miejscowość, co w znacznym stopniu ułatwiłoby poruszanie się po Bogdaju. Trzeba też dodać, że zostajemy w końcu zauważeni spośród kilkuset miejscowości w powiecie. Każdy chciałby na pewno jak najwięcej inwestycji w swoim regionie, choć możliwości finansowe powiatu są ograniczone. Uważam, że należy cieszyć się z każdej inwestycji, ponieważ jest to pierwszy krok w dobrym kierunku. Budując teraz dobre relacje możemy być pewni, że będą one pozytywnie oddziaływać w przyszłości. Być może wyprzedzając odrobinę fakty, podejmujemy już rozmowy na temat kolejnych inwestycji, jakich byśmy oczekiwali od starostwa. Może jest za wcześnie, by prorokować, ale już prowadzę wstępne rozmowy w sprawie drogi Garki-Bogdaj. Ta kadencja już raczej nie pozwoli na realizację tej inwestycji, ale w przyszłej możemy jak najbardziej liczyć na remont  tej nawierzchni – mówi Dariusz Berek, Radny Gminy Sośnie.