Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Wybory Sołeckie 2011

2011-05-30

Dnia 26 maja 2011 r. w naszym sołectwie odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Wybory zorganizowane zostały na placu zabaw. Samorząd lokalny reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Jan Dżugaj oraz pracownicy UMiG - Sylwia Dulik i Aleksander Król. W wyborach sołtysa udział wzięło 49 mieszkańców, natomiast w wyborach rady sołeckiej - 45 mieszkańców.

 

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Anna Kurzawa, Małgorzata Kułakowska i Anna Załomska.

Spośród wielu zgłaszanych kandydatów na stanowisko sołtysa, ostatecznie umieszczono na kartach do głosowania dwóch kandydatów, którzy otrzymali następujące ilości głosów tj:
- p. Józef Kaczmarek - 22 głosy
- p. Stanisław Marszałek - 26 głosów.

Zatem nowym sołtysem został STANISŁAW MARSZAŁEK z Trzech Chałup.

Wybrana została także nowa, pięcioosobowa rada sołecka w składzie:
- Piotr Kurzawa - przewodniczący, 
- Piotr Matczak - zastępca przewodniczącego,
- Józef Kaczmarek,
- Aleksandra Perit,
Rafał Załomski.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszego sołectwa.