Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Strona internetowa Olszówki

2011-05-09

 

W lutym 2011 r. ruszyła strona internetowa wwww.olszowka.org, która powstała w ramach projektu pod tytułem,,Olszówka w Internecie, czyli www.olszówka.pl"

Projekt realizowany był w okresie od 01 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. Nieformalna grupa mieszkańców naszego sołectwa złożyła w lipcu 2010 r. wniosek konkursowy do programu ,,Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez ,,Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Wniosek ten zyskał uznanie i otrzymał dofinansowanie w wysokości 2600,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 6230,00 zł, z czego 300,00 zł to wymagany wkład finansowy własny, a 3330,00 to wkład własny niefinansowy, w postaci pracy wolontariuszy, wkładu rzeczowego i usługowego sponsorów. 

Projekt wsparli finansowo, rzeczowo i usługowo sponsorzy z naszego sołectwa tj. Fabryka Sprężyn ,,Bonell-Bis" Józef Hliwa, ,,Drako" s.c. A. i H. Bielinis., EKO ERGO Piotr Kurzawa, Zakład Usługowy ,,Andora" Ryszard Mak oraz sołtys p. Andrzej Kuziela. Projektu nie udałoby się zrealizować, bez pomocy Stowarzyszenia ,,Potęga Lasu" z Twardogóry, które udzieliło nam osobowości prawnej.

Dzięki uprzejmości p. Józefa Hliwy 23 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie prezentujące stronę w pięknej sali, należącej do Fabryki Sprężyn ,,Bonell-Bis". W spotkaniu, oprócz licznej grupy mieszkańców, uczestniczyli prowadzący prezentację strony p. Krzysztof Dysma z firmy ,,Bajt", p. Andrzej Kuziela oraz p. Anna i Piotr Kurzawowie. Gośćmi byli także sponsorzy projektu oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” realizującego program ,,Działaj Lokalnie VII".