Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego.

2012-09-06

Rewitalizacja terenu rekracyjnego to ważny punkt w planie działań sołectwa Moszyce.

Dzięki środkom funduszu sołeckiego oraz pracom wykonanym przez mieszkańców sołectwa(tylko prace, których nie mogliśmy wykonać sami zostały zlecone) założenia  na rok 2011-2012 są niemal zrealizowane. Zastaliśmy plac, który był zarośnięty, nieogrodzony i w zasadzie nie był oficjalnie oddany w użytkowanie sołectwu. Po oficjalnym przekazaniu w zarząd sołectwa rozpoczęliśmy planowanie jak ma wyglądać nasze miejsce spotkań i rekreacji. Pomysłów było wiele, lecz podczas spotkań z mieszkańcami udało się wyłonić spójną koncepcję, którą realizujemy. W koncepcji teren będzie podzielony na dwa sektory oddzielone ogrodzeniem : rekreacyjny (plac zabaw dla dzieci, wiata, grill) oraz sportowo- wystawienniczy, na którym będzie można grać w gry zespołowe oraz organizować spotkania integracyjne również z innym sołectwami. Za sobą mamy już odchwaszczanie terenu, uprawę, wyrównywanie, wysiano trawę, odnowiono i dobudowano ogrodzenie, wykonaliśmy również przejście dla mieszkańców pobliskiego budynku socjalnego, nasadzono drzewka ozdobne. Trwa budowa wiaty. Do wykonania pozostało jeszcze ogrodzenie oddzielające sektory terenu,oraz wyłożenie kostki brukowej pod wiatą. Wybieramy również oferty na wykonanie stołów i ławek,oraz zakup grilla betonowego. W planach mamy również  rewitalizację terenów przyległych do miejsca spotkań, którą rozpoczniemy jeszcze w tym roku. Przebieg i postęp prac będzie dokumentowany i przedstawiany poniżej. Podziękowania dla wszystkich, którzy angażują sie w realizację założeń sołectwa Moszyce.

 

Przemysław Paprocki