Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
MOSZYCE

2012-08-30

Wiek XIII to początek dziejów Moszyc, które wtedy nosiły nazwę Moslicze. Położone
w pobliżu Twardogóry przeżywały podobne koleje losu. Zmieniali się władcy i od rządów Piastów, przez rządy rodów czeskich doszło do rządów dynastii witemberskiej.

W 1676 roku Księżna Eleonora Charlotta, żona Księcia Oleśnickiego nabyła Twardogórę,
a wraz z nią Moszyce. Rozpoczęły się korzystne pod względem gospodarczymi
i urbanistycznym czasy.
W 1743 roku ziemie twardogórskie sprzedano hrabiemu Heinrichowi von Raichenbachowi
z Goszcza, który był właścicielem tych ziem do 1945 roku. T.A Zimmermann opisał w 1787 roku wioskę Muschlitz mit dem Vorverk Wischolke jako miejscowość liczącą 249 mieszkańców (33 gospodarstwa, w tym cztery na Wesółce). We wsi działała kuźnia, na folwarku młyny. W 1845 roku w oficjalnych dokumentach podana jest nazwa Muschlice
i informacja , że wioska liczy 42 domy. Nazwa i pisownia na przestrzeni sześciu wieków zmieniała się wielokrotnie, a obecną ustalił po wojnie Komitet Urzędu Rady Ministrów na bazie imiennej Mosz-lice.

Dziś Moszyce wraz z Wesółką zamieszkuje 537 mieszkańców. Z racji bezpośredniego sąsiedztwa z Twardogórą, w której znajduje się cała baza oświatowa, kulturalna sportowa czy handlowa we wsi nigdy nie powstała szkoła, kaplica,czy budynek urzędowy, nie ma remizy strażackiej, sklepów. 

Moszyce to nowczesne sołectwo roku posiadające nowoczesną świetlicę środowiskową wraz z hotelem, kanalizację, gaz, asfaltowe drogi, chodniki, oświetlenie uliczne. Mieszkańcy Moszyc to rzemieślnicy, rolnicy, przedstawiciele różnych zawodów pracujący poza miejscem zamieszkania, ale chętnie wracający po pracy na wieś, bo w Moszycach żyje się dobrze i dobrze się wypoczywa.

Najważniejszymi zadaniami stojacymi przed mieszkańcami wsi a wpływajacymi na komfort życia jest ochrona środowiska, zdrowy styl życia, aktywność kulturalna i budowa więzi między pokoleniami. Rozpoczęliśmy już konkretne prace umożliwiające realizację tych zadań
i mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy cel.

 

Aleksandra Dwornikowska