Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Sukcesy

2010-11-04

W bieżącym roku po raz pierwszy aplikowaliśmy o środki zewnętrzne. Zrealizowaliśmy projekt pn. „Jankowa od nowa – zagospodarowanie centrum wsi” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, w imieniu której działają Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”.

O dotację w imieniu Grupy Odnowy Wsi Jankowa wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej, z którym Grupa współpracuje. Bierzemy czynny udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo takich jak „ Dni Ziemi Cieszkowskiej”, „Święto Karpia” czy dożynki gminne promując naszą miejscowość i gminę Cieszków.

O wszystkich podejmowanych działaniach społeczność wsi informowana jest poprzez ogłoszenia wywieszane na tablicy w centrum wsi, drogą mailową i bezpośrednio poprzez podawanie zawiadomienia od sąsiada do sąsiada, a także na licznych zebraniach wiejskich w świetlicy.

W realizację projektu „ Jankowa od nowa – zagospodarowanie centrum wsi” zaangażowała się bardzo znaczna część mieszkańców. Bezpośrednio zaangażowanych było 30 osób na 106 mieszkańców, natomiast z rezultatów projektu skorzystało dotąd około 70 osób. Zrealizowany projekt okazał się silną motywacją dla mieszkańców do współdziałania na rzecz dobra wspólnego.