Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Aktywna wieś

2010-11-04

We wsi działa nieformalna Grupa Odnowy Wsi Jankowa powołana w miesiącu marcu br. w związku z opracowaniem sołeckiej strategii rozwoju wsi. Grupę tworzy 9 osób o różnym przekroju wiekowym i statusie społecznym. Grupa stanowi trzon wokół którego skupiają się mieszkańcy działający wspólnie na rzecz wsi. Nasi mieszkańcy są niezwykle aktywni co zawdzięczamy mocnej integracji , braku konfliktów i poczuciu tożsamości. Przyjazna atmosfera wśród mieszkańców jest naszą siłą.

Dzięki temu angażujemy się w wiele przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i gminnym. W okresie od 01.01.2010 do 30.10.2010 r zorganizowaliśmy szereg imprez. Tradycją stało się organizowanie balów sylwestrowych, a tegoroczny uważamy za bardzo udany. Zapewniliśmy dobrą muzykę i konsumpcję za jedyne 50 zł od pary. Dodatkową atrakcją był pokaz breakdance. Wrażenia niezapomniane. Kolejną imprezą w styczniu był „Dzień Babci i Dziadka”. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym przygotowanym przez jedną z mam. Wzruszeni Babcie i Dziadkowie otrzymali piękne laurki od wnucząt, zostali poczęstowani słodkościami upieczonymi przez mamusie i bawili się do wieczora. A wieczorem rozpoczęła się dla dorosłych zabawa karnawałowa przygotowana przez nasze mieszkanki. Karnawał pożegnaliśmy zabawą walentynkową w dniu 14.02.2010r. W imprezach tych uczestniczyli mieszkańcy sąsiednich wsi przez co miały one charakter integracyjny i promocyjny.

„Dzień Kobiet” w tym roku miał szczególną oprawę. W świetlicy zebrały się niemal wszystkie mieszkanki, którym serdeczne życzenia wraz z kwiatami i koszem słodyczy złożyli sołtys, wójt gminy, proboszcz i dyrektorka Gminnego Centrum Kultury. Następnie z wielkim koszem kwiatów nasi goście udali się do Pani Pelagii Ryba, najstarszej mieszkanki Jankowej i gminy, która liczy sobie 99 lat.

W dniu 21.03.2010 razem z dziećmi witaliśmy wiosnę. Kolorowym pochodem przeszliśmy przez wieś z Marzanną, która spłonęła w rowie za wsią. W okresie przed wielkanocnym dzieci pod okiem kilku mam przygotowywały stroiki i kartki świąteczne na wystawę organizowaną przez Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie. Zdobyły nagrody i dyplomy.

Następną imprezą był „Dzień rodziny” obchodzony uroczyście 31.05.2010r. W świetlicy spotkali się dorośli i dzieci. Przeprowadzono rodzinne konkursy, dzieciom zorganizowano paczki ze słodyczami i zabawę przy muzyce.

Kolejny raz drużyna męska naszej wsi wzięła udział w konkursie sołectw podczas obchodów „ Dni Ziemi Cieszkowskiej” zdobywając III miejsce i zestaw garnków na doposażenie świetlicy.

Panie natomiast wzięły udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciól Ziemi Cieszkowskiej.

Kultywując tradycję wsi upletliśmy z kłosów zbóż wieniec dożynkowy. W tym roku miał on kształ kielicha eucharystycznego zwieńczonego hostią wyklejoną ryżem i pszenicą. Wieniec ten stanowił element wystawy dożynkowej podczas obchodów gminnych w Cieszkowie w dniu 28.08.2010r. Nasza wystawa zdobyła najwyższe uznanie i w nagrodę otrzymaliśmy kuchenkę mikrofalową, która trafiła do świetlicy.

W dniu 04.09.2010 r damska drużyna piłki siatkowej wzięła udział w meczu podczas „Turnieju Wsi”, który odbył się w Słabocinie w ramach realizowanego programu „Działaj Lokalnie VII”. Zajęłyśmy I miejsce i zawodniczki w nagrodę otrzymały karnety do gabinetu kosmetycznego po 50 zł każdy.

05.09.2010 r po raz pierwszy zorganizowaliśmy dożynki wiejskie. Były tradycyjne przyśpiewki i wręczanie chlebków. Gośćmi dożynek byli proboszcz z Trzebicka, dyrektor GCK w Cieszkowie i sołtysi z Trzebicka, Tworzymirek Dolnych i Tworzymirek Górnych.

Ostatnią z imprez w opisywanym okresie było podsumowanie i promocja projektu realizowanego w miesiącach wrzesień i październik 2010 w ramach „Działaj Lokalnie VII”. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy Jankowej i sąsiednich wsi, prezes i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej, wójt gminy Cieszków, Przewodniczący Rady Gminy Cieszków, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie, przedstawiciel LOG i sponsorzy. Podczas imprezy dokonano uroczystego otwarcia placu, prezentacji projektu „Jankowa od nowa – zagospodarowanie centrum wsi”, dokonano prezentacji dzielnic i mianowania prezydentów, przeprowadzono w śród uczestników wiele konkurencji z nagrodami, wystąpiła gwiazda wieczoru. Dla uczestników przygotowano grillowanie i pieczenie kiełbasek. Impreza zakończyła się wspólnym śpiewaniem przy akordeonie.