Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Zmiana władzy w Sołectwie Bogdaj

2013-01-20

W zebraniu uczestniczyło 87 osób co stanowiło ponad 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania, zatem zebranie było władne do podejmowania uchwał. W zebraniu uczestniczyli również:

- Zastępca Wójta Gminy Sośnie pan Stanisław Budzik.

- Przedstawiciel Urzędu Gminy Sośnie pan Andrzej Pańczyszyn

- Radny Gminy Sośnie pan Dariusz Berek.

- Mieszkańcy wsi Bogdaj.

Na początku zebrania został dokonany wybór Przewodniczącego Zebrania, którym to został pan Stanisław Budzik.  Przewodniczący przywitał wszystkich obecnych na zebraniu mieszkańców oraz przedstawił porządek zebrania, który jednogłośnie został przyjęty. Pan przewodniczący przedstawił również cel tego zebrania oraz odczytał wniosek jaki wpłynął na ręce Wójta Gminy Sośnie od mieszkańców w sprawie odwołania i powołania nowego sołtysa sołectwa Bogdaj. Następnie została wybrana komisja wyborcza w skaldzie:

Paweł Jakubowski – przewodniczący komisji

Dawid Słaby – członek

Bartosz Cierpka – członek

Przystąpiono do pierwszego głosowania a więc za odwołaniem obecnego sołtysa. Komisja po przeliczeniu wszystkich głosów przystąpiła do odczytania protokółu z odwołania sołtysa. Wgłosowaniu nad wnioskiem w sprawie odwołania sołtysa wsi Bogdaj głosowało 86 mieszkańców. Głosów ważnych oddano 85. Za odwołaniem  było 80  głosów, przeciw 5, wstrzymało się 0. Wobec powyższego zebranie wiejskie zadecydowało o odwołaniu  Sołtysa Sołectwa Bogdaj. W kolejnym punkcie przystąpiono do przyjmowania kandydatur na Sołtysa. Zgłoszono następujące osoby.

- Katarzyna Banaś,

- Danutę Zielezińską,

- Mariolę Śródkę.

Osoby te wyraziły zgodę na kandydowanie.  Więcej zgłoszeń nie było, więc lista kandydatów została przyjęta i zamknięta. Przystąpiono zatem do głosowania. Komisja po przeliczeniu wszystkich głosów przystąpiła do odczytania protokółu z wyboru sołtysa. Sołtysem Sołectwa Bogdaj została pani Danuta Zielezińska zdobywając 31 głosów. Pani Mariola Środka zdobyła 30 głosów a pani Katarzyna Banaś 26 głosów.   

Pani Danuta Zielezińska podziękowała za oddanie głosów na jej osobę i mówiła, że będzie starać się działać na rzecz społeczeństwa jak najlepiej potrafi.

Na zebraniu wiejskim została podjęta jeszcze rozmowa w sprawie obecnej Rady Sołeckiej, która to po wyborze nowego sołtysa zrezygnowała z dalszej chęci pracy w radzie. Na wniosek mieszkańców Przewodniczący Zebrania podjął w takim razie decyzję o wybór i powołanie nowej Rady Soleckiej w głosowaniu jawnym. Mieszkańcy byli co to dej decyzji zgodni i wszyscy jednogłośnie zagłosowali za powołaniem nowej Rady Sołeckiej w głosowaniu jawnym.

Przystąpiono zatem do zgłaszania kandydatur do Rady Soleckiej. 

Ryszard Słaby

Katarzyna Banaś

Mariola Śródka

Paweł Czaiński

Jarosław Moskal

Mieczysław Płókarz

Małgorzata Pachura

Dariusz Berek

  Więcej kandydatur nie było zatem przystąpiono do głosowania jawnego o powołanie nowej Rady Sołeckiej w powyższym skaldzie. Wszyscy uczestnicy zebrania byli za takim składem rady a wiec została powołana do pracy nowa Rada Sołecka.

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian w skaldzie:

Andrzej Posiłla

Roman Grzesiak

Marzena Siof

Na tym zebranie się zakończyło.