Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Tak to się zaczeło...

2013-03-27

Pierwsza wzmianka o Bogdaju w historii Polski pochodzi z 1661 r. Wbrew niżej cytowanym legendom, Bogdaj najprawdopodobniej powstał dopiero ok. 1650 r.  

Początkowo była to tylko kuźnica, czyli miejsce wytopu niskogatunkowej stali z wydobywanych na okolicznych łąkach powierzchniowych rud żelaza. Z tej działalności rzemieślnicy kuźnicy płacili do królewskiej kasy podatek, w wysokości 150 florenów rocznie, obniżony do 120 florenów ze względu na zniszczenia spowodowane Potopem szwedzkim. Kuźnica znajdowała się prawdopodobnie na prawym brzegu Polskiej Wody, kilkadziesiąt metrów na północny-zachód od mostu. Nieopodal znajdowały się też zarybione stawy hodowlane, nieco przysychające w efekcie działalności kuźnicy. Należy zaznaczyć, że w owych czasach poziom wód w Polskiej Wodzie, zapewne zasilającej stawy był znacznie wyższy, (co najmniej 1 m) niż obecnie, po kilkudziesięciu latach działalności irygacyjnej.   

Bogdaj został zdewastowany przez wojska szwedzkie na przełomie lat 1655/56. Kuźnica została spalona, woda ze stawów spuszczona, a ryby odłowione. Dopiero w 1660 r., dużym wysiłkiem finansowym kuźnica została odbudowana, dzięki staroście odolanowskiemu Jakubowi Rozrażewskiemu. Kuźnica bogdajska funkcjonowała jeszcze prawdopodobnie na przełomie XVII i XVIII wieku, ale już w 1715 r. na jej miejscu był folwark, który do dnia dzisiejszego się nie zachował.  W 1929 r. mieszkańcy wsi zawiązali komitet budowy kościoła. W skład komitetu weszli: sołtys Marczak oraz gospodarze (o niewyszczególnionych imionach): Nowak, Płókarz, Śródka, Tacik. W latach 1930-32 wybudowano kościół p.w. Chrystusa Króla, w którym msze odprawiali urzędujący na miejscu wikariusze. Od 1 marca 1939 r. świątynia została erygowana, jako samodzielny kościół parafialny, oprócz Bogdaju również dla okolicznych wsi: Możdżanowa, Szklarki Śląskiej i Młynika.