Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Nabór wniosków do kolejnej edycji Działaj Lokalnie

2016-03-04

Wnioski mogą składać organizacje oraz grupy nieformalne od 4 marca do 8 kwietnia 2016.

 

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

ogłasza nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie IX”

 

Termin naboru: 04.03.2016 – 08.04.2016

 

W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

Termin naboru: 4 marzec – 8 kwiecień 2016

Termin realizacji projektów:  1 marzec 2016 – 31 grudzień 2016

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 20.04.2016

 

Łączna pula przeznaczona na granty w 2016 roku wynosi min. 55 000,00 zł,

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wnioski składane są tylko i wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem:www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Wypełniony wniosek należy przesłać do 08.04.2016 do godz. 23:59.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło.

Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą.

Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

- kwota wnioskowanej dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalniepod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową przed spotkaniem informacyjnym lub przystąpieniem do napisania wniosku:

 

REGULAMIN KONKURSU

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Informacji udziela:

Sylwia Jasińska – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy

 

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432,

partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00