Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Zapraszamy do udziału w warsztatach "Od pomysłu do zysku"!

2015-06-16

Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” zaprasza wszystkie sołectwa do udziału w  warsztatach szkoleniowych dotyczących rozwoju oferty tematycznej wsi „Od pomysłu do zysku” zaplanowanych w terminie 16-18 czerwca.

 

Warsztaty podzielone zostaną na III części:

I.                    Warsztaty szkoleniowe w dniach 16-17 czerwca, świetlica w Duchowie, godz. 9.00 – 17.00.

Zapraszamy do udziału po 3-4 osobowe zespoły aktywnych mieszkańców, które podczas warsztatów, pod okiem Agnieszki i Wojtka Weyna (Górnicza Wioska; www.gorniczawioska.pl) będą opracowywały/rozwijały profile tematyczne wsi (charakter, komercyjna oferta turystyczna –produkty i usługi, w tym pamiątki z regionu). Pierwszego i drugiego dnia w warsztatach powinny uczestniczyć te same osoby (ze względu na kontynuację w drugim dniu zajęć z dnia pierwszego).

Do udziału w warsztatach będą kwalifikowane w pierwszej kolejności sołectwa z już istniejącym pomysłem na wieś.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń o ostatecznej liście uczestniczących sołectw oraz liczebności grup będzie decydował Organizator, zwracając uwagę na aktywność sołectw w korzystaniu z oferty Stowarzyszenia, aktywności w serwisie www.aktywni.barycz.pl (aktualne strony).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, gwarantujemy szkoleniowców, wyżywienie, materiały szkoleniowe, dojazd we własnym zakresie. 

II.                  Spotkanie integracyjne uczestników szkolenia oraz innych zainteresowanych sołectw w dn. 16 czerwca 2015, świetlica wiejska w Duchowie, godz. 18.00.

Spotkanie integracyjne skierowane do wszystkich chętnych, ale maksymalnie po 5 osób na sołectwo. W ramach spotkania krótkie przedstawienie teatralne amatorskiej grupy aktorskiej z sołectw Duchowo i Ruda Milicka „Za ostatni grosz” oraz ognisko z kiełbaskami. Zapewniamy kiełbaski, pieczywo, napoje bezalkoholowe. Bardzo prosimy o przywiezienie ze sobą dodatków do kiełbasek:  np. smalcu, ogórków kiszonych, surówek, sałatek, ciast, owoców.

III.                Spotkanie podsumowujące – prezentujące efekty pracy i pomysł na forum włodarzy i przedstawicieli samorządów (pracowników gminnych), w dn. 18 czerwca 2015, Chata Młynarza w Duchowie, godz. 09.00 – 13.00.

Do udziału zapraszamy po 2 osoby - przedstawicieli grup sołectw, pracujących aktywnie podczas warsztatów 16-17 czerwca, do prezentacji wyników pracy. Spotkanie ma służyć zawróceniu uwagi włodarzy i pracowników gmin na potencjał kreatywności i pracowitości drzemiący w aktywnych sołectwach Doliny Baryczy w celu ich wzmocnienia i wsparcia aktywności na obszarach wiejskich w naszym regionie

Szczegółowy program w załączeniu.

 

Aby zgłoszenie było ważne, proszę wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy do dnia 11 czerwca 2015, uwzględniając zgłoszenie na ww. trzy części warsztatów.

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY