Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Ogłaszamy nabór wniosków do "Programu Działaj Lokalnie IX"

2015-02-20

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie IX”. Wnioski można składać od 20 lutego do 22 marca br. 

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

 

ogłasza nabór wniosków do Programu „Działaj Lokalnie IX”

 

  Termin naboru: 20.02. – 22.03.2015


W ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

 

Termin naboru: 20 luty – 22 marzec 2015

Termin realizacji projektów:  1 marzec 2015 – 31 grudzień 2015

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max. 6 miesięcy

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 31.03.2015

 

Łączna pula przeznaczona na granty w 2015 roku wynosi min. 55000,00 zł,

z czego kwota do 22 000,00 zł zostanie przeznaczone na projekty realizujące ścieżkę tematyczną: Zadziałaj dla miasta.

W ramach ścieżki tematycznej mogą być realizowane projekty przez i dla mieszkańców miast: Milicz, Odolanów, Twardogóra i Żmigród.

Powinny być one skierowane bezpośrednio do mieszkańców tych miast oraz nastawione na integrację społeczności miejskiej.

__________________________________________________________________________

Wnioski składane są tylko i wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

 

Wypełniony wniosek należy przesłać do 22.03.2015 do godz. 23:59.

Nie jest wymagana papierowa wersja wniosku.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło.

Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą.

Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

__________________________________________________________________________

- kwota wnioskowanej dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków.

___________________________________________________________________________

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

___________________________________________________________________________

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

__________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową przed spotkaniem informacyjnym lub przystąpieniem do napisania wniosku:

 

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK – WZÓR

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

___________________________________________________________________________

Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

 

Konsultacje:

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu w każdy poniedziałek w trakcie trwania naboru. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

 

Szkolenia:

- 03.03.2015 godz. 16:00 Przygodzice (Gminny Ośrodek Kultury, sala I piętro)

- 12.03.2015 godz. 16:00 Milicz (Centrum Aktywności Lokalnej, sala konferencyjna)

 

Informacji udzielają:

Joanna Kołodziej – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy

 

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432,

partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00